Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 2870/TB-BNN-VP về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2870/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 13/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2870/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU MẪU DẤU, CHỮ KÝ LÃNH ĐẠO BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 1681/QĐ-BQP ngày 05/7/2007 và Quyết định số 535/QĐ-BQP ngày 17/3/2008 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Ban chỉ huy Quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã cấp Giấy chứng nhận số 1403/07/ĐKMD chứng nhận mẫu dấu của Ban chỉ huy Quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thông báo và giới thiệu mẫu dấu, chữ ký của Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự để các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ và phối hợp công tác.

- Mẫu dấu của Ban chỉ huy Quân sự:

 - Chữ ký và chức danh lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự Bộ:

 

 

Nơi nhận:
- Bộ QP, các CQ thuộc Bộ QP;
- BTL các Quân khu, BCHQS các tỉnh/thành phố;
- BCH QS các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCQ Bộ;
- Các Sở NN&PTNT, Sở Thủy sản;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VP Bộ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 2870/TB-BNN-VP về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180