Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 281/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 281/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 281/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH YÊN BÁI.

Ngày 22 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đã tạo được chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội triển khai tích cực.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ còn cao; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển, chưa tạo được động lực cho thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách. Tỉnh cần phát huy tiềm năng, lợi thế, trong đó có lợi thế là tỉnh nằm trong tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2008 là tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và khắc phục hậu quả của cơn bão số 4.

2. Rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2008 và nhiệm vụ của giai đoạn 2006-2010; các yêu cầu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa X: "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" để đưa ra thảo luận tại Đại hội tỉnh Đảng bộ giữa nhiệm kỳ về các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được với yêu cầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn; động viên mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, phấn đấu đạt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 và các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

3. Phối hợp với các cơ quan xây dựng và phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước; đồng thời, chủ động lập các dự án cụ thể để làm căn cứ huy động vốn, kêu gọi đầu tư, thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo động lực đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy Yên Bái phát triển nhanh, bền vững. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, nhất là ở các huyện khó khăn; đẩy mạnh xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

5. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là công tác luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ giỏi cho cơ sở trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, thuế vụ...; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, văn hóa cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc giải quyết hậu quả của cơn bão số 4: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để hỗ trợ lương thực cho Tỉnh cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại.

Đối với các công trình bị hư hỏng; đồng ý, hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa ngay những công trình cấp bách, các công trình chưa nhất thiết phải khắc phục ngay Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào kế hoạch năm 2009 để triển khai thực hiện.

2. Về điều chỉnh quy hoạch sản xuất xi măng công suất từ 1,25 triệu tấn/năm: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các Bộ liên quan xem xét, trình phê duyệt theo đúng qui định.

3. Về điều chỉnh quy hoạch thép từ 160.000 tấn/năm lên 800.000 tấn/năm và quản lý quặng sắt: đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo đúng qui định.

4. Về kinh phí hỗ trợ để quản lý bảo vệ rừng phòng hộ: thực hiện hỗ trợ 100.000 đồng/ha theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; riêng đối với 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đồng ý áp dụng mức hỗ trợ 200.000 đồng/ha; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh rà soát để đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả đúng đối tượng.

5. Về trả nợ khoản vay vốn nước ngoài đầu tư của Dự án hệ thống cấp nước Yên Bình - Yên Bái: giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo qui định và xem xét, xử lý theo hướng tạo được cơ chế cho các thành phần kinh tế tham gia quản lý vận hành nhà máy để thu hồi vốn này.

6. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường Km 5 - Yên Bình: đồng ý hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh hoàn thành đoạn đường này trong năm 2009; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, bố trí trong năm 20099-2010.

7. Về đường nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32C: đồng ý hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư (100 tỷ đồng); Tỉnh tập trung chỉ đạo để hoàn thành tuyến này trong năm 2009; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch trong 3 năm 2009-2011.

8. Về đường Trạm Tấu - Bắc Yên: đồng ý về nguyên tắc, bổ sung vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ vốn xây dựng 08 cầu yếu trên tuyến đường Yên Bái - Khe Sang: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí kinh phí xây dựng các cầu này từ nguồn vốn ODA.

10. Về cầu Trái Hút qua sông Hồng thuộc huyện Văn Yên: đồng ý hỗ trợ 70 tỷ đồng; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch trong 3 năm 2009-2011. Bộ Tài chính ứng vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

11. Về tăng vốn trái phiếu Chính phủ cho đường giao thông đến trung tâm xã, đảm bảo đi lại được 4 mùa: đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về xem xét, ưu tiên bố trí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ và đường liên xã: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo qui định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT,
- Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (6) Thg.36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 281/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59