Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 278/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 278/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 278/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Ngày 21 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo từ các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu.

Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Nhà thầu báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong ba tháng qua, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao; hầu hết các công việc đề ra trong cuộc giao ban tháng 6 năm 2008 đã được hoàn thành, có những công việc đã hoàn thành vượt thời gian.

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trong giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và tiền chạy thử. Tuy khối lượng công việc còn lại không nhiều, song tính chất lại rất phức tạp. Để đạt được mục tiêu hoàn thành, đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động, cho sản phẩm đầu tiên vào tháng 02 năm 2009, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra sơ xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

2. Các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới:

- Đối với các Nhà thầu:

+ Gói thầu số 1+4 và 2+3: Yêu cầu Nhà tổng thầu Technip tập trung nhân lực, vật lực bảo đảm tiến độ đã cam kết; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguyên, nhiên, vật liệu và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm cho việc chạy thử và tiền chạy thử thành công.

+ Gói thầu số 5B: Các công việc còn lại không nhiều nhưng ảnh hưởng đến việc nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Yêu cầu các nhà thầu Cienco 1, PTSC, COMA khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, đặc biệt là công tác lập hồ sơ hoàn công.

+ Gói thầu số 7: Nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công, cố gắng hoàn thành cơ bản các hạng mục công việc phục vụ công tác chạy thử nhà máy đúng thời hạn.

Yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu các gói thầu số 5B và số 7 khẩn trương họp với Chủ đầu tư, xác định rõ các công việc còn lại, mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành, các khó khăn vướng mắc và các giải pháp khắc phục. Yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu có cam kết cụ thể về thời gian hoàn thành, bàn giao công trình cho Chủ đầu tư, bảo đảm cho việc chạy thử và tiền chạy thử Nhà máy theo tiến độ đã đề ra.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

+ Chỉ đạo Công ty THHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn khẩn trương hoàn thành kế hoạch đào tạo cán bộ và công nhân vận hành Nhà máy, đặc biệt chú ý về kỷ luật lao động, bảo đảm tiếp quản và vận hành Nhà máy một cách hiệu quả, an toàn. Đồng thời, nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của các nhà máy lọc dầu trong khu vực để xây dựng mô hình tổ chức, quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất một cách phù hợp.

+ Chỉ đạo Tổng công ty Vận tải dầu khí có phương án vận chuyển dầu thô, bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời dầu thô cho hoạt động của Nhà máy.

+ Cùng tư vấn PMC kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn đọng trong quá trình xây dựng và chạy thử, bảo đảm đưa Nhà máy vào hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

+ Chuẩn bị tốt các thủ tục pháp lý và thương mại cho hoạt động của Nhà máy.

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan có biện pháp hữu hiệu, ban hành ngay cơ chế khuyến khích vật chất để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp trộm cắp vật tư thiết bị, ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:

+ Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực: đồi Cây Sấu, kè taluy bảo vệ nhà máy, xóm Đồng Tre thuộc hành lang bảo vệ phía Đông Nhà máy lọc dầu. Giải quyết sớm các vướng mắc về chi phí hỗ trợ.

+ Chỉ đạo lực lượng công an hỗ trợ bảo vệ bên trong Nhà máy; xử lý sớm các trường hợp vi phạm pháp luật đã phát hiện vừa qua.

- Đối với các Bộ, ngành có liên quan:

+ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng chỉ đạo các Tổng Công ty CIENCO 1, COMA khẩn trương thi công các công việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu và bàn giao công trình.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ thẩm định liên ngành, khẩn trương tổ chức thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2009.

+ Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp điện cho công tác thử Nhà máy.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét các vấn đề tài chính liên quan khi Nhà máy đi vào hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn việc xác định giá để tạm duyệt dự toán, tạm thanh toán hoặc tạm ứng cho các Nhà thầu.

- Đối với dự án Nhà máy sản xuất Polypropylen:

Ban quản lý dự án đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu Huyndai, Xây lắp Dầu khí, Tư vấn Dầu khí khẩn trương, tăng cường nhân lực, đặc biệt là công nhân có tay nghề, lên kế hoạch triển khai chi tiết nhằm lấy lại tiến độ đã bị chậm và đẩy nhanh tiến độ triển khai của Dự án.

- Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ tổ chức họp giao ban kỳ tới tại công trường vào tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, CT, KH&ĐT, CA;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất;
- Nhà thầu Technip (gửi qua Ban QL dự án NMLD Dung Quất);
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (gửi qua Bộ Xây dựng);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 278/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180