Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 258/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 258/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2009 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a). Hội nghị được tổ chức với 20 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành và các địa phương có huyện nghèo.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a từ đầu năm đến nay do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương trình bày và các báo cáo tham luận của các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a với sự tập trung đầu tư lớn đối với các huyện nghèo là thực hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các doanh nghiệp và toàn dân đối với những vùng nghèo nhất trong cả nước. Đây là thời cơ lớn để các địa phương tham gia Chương trình giải quyết cơ bản, giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương mình. Do đó, các tỉnh, huyện phải chỉ đạo quyết liệt, tập trung tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

2. Về các giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a từ nay đến cuối năm 2009:

a) Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo là chương trình tổng thể mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, vì vậy phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chương trình phải được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện nghèo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ở những huyện nghèo hiểu rõ về Nghị quyết 30a không ỷ lại và phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, góp sức cùng Đảng, Chính phủ thực hiện tốt Nghị quyết 30a. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo trực tiếp, sát sao và gắn việc thực hiện Nghị quyết 30a với các chương trình, dự án khác trên địa bàn huyện.

b) Các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện các nội dung chính sách trong đề án giảm nghèo cấp huyện; các địa phương cần năng động, sáng tạo có cách làm, bước đi phù hợp với địa phương mình và không thụ động, cầu toàn. Cần phải bố trí đủ kinh phí để rà soát lại quy hoạch sản xuất, quy hoạch dân cư làm cơ sở đầu tư có hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Trước mắt, các huyện khẩn trương thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ trực tiếp đời sống người dân như: giao khoán rừng để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khoanh nuôi, bảo vệ rừng; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo sản xuất và hộ nghèo biên giới. Đồng thời, phải thực hiện các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động khẩn trương, không cần chờ đề án được phê duyệt. Riêng đối với chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, các địa phương phải sử dụng tổng hợp nguồn lực từ hỗ trợ của Nhà nước, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp; phối hợp với bộ đội trên địa bàn để thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2010 với cách làm sáng tạo, phù hợp; nếu nguồn kinh phí thiếu, địa phương ứng trước ngân sách để thực hiện.

- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại các huyện nghèo phải dựa vào quy hoạch xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với quy hoạch dân cư, không thể nóng vội.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng ngay chương trình ưu tiên cho những huyện nghèo như đầu tư trang thiết bị, đào tạo nghề tại chỗ, xây dựng đội ngũ giáo viên.

- Bộ Y tế cần ưu tiên cho bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã về cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ.

- Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát lại, điều chỉnh nâng định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 để thực hiện đối với các xã đặc biệt khó khăn của các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn các địa phương khẩn trương sắp xếp lại dân cư ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao, quy hoạch sản xuất và quy hoạch dân cư để làm cơ sở đầu tư có hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

c) Về bố trí kinh phí

Chương trình 134 và Chương trình 135 chủ yếu thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kế hoạch bổ sung kinh phí năm 2010 để các địa phương ứng trước vốn thực hiện các chương trình này, nếu còn thiếu các Bộ tổng hợp nhu cầu của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí để thực hiện các chính sách, dự án theo Nghị quyết 30a phải bố trí kịp thời, đầy đủ theo dự toán kinh phí hàng năm. Trên cơ sở chương trình đã được phê duyệt, các huyện xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2010 để thực hiện Nghị quyết 30a đồng thời với tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ứng trước ngân sách để các địa phương thực hiện ngay từ đầu năm.

d) Về cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo là một chương trình phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể, lồng ghép nhiều chương trình, dự án khác nhau, do đó không thể có cơ chế riêng, các Bộ, ngành liên quan rà soát kỹ các chính sách đã ban hành để sửa đổi, bổ sung bảo đảm hướng dẫn cụ thể, phù hợp hơn đối với các huyện nghèo. Các chính sách khác sẽ thực hiện theo cơ chế hiện hành.

Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo Trung ương và các cấp rà soát, kiện toàn, bổ sung thêm cho Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 30a; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đôn đốc các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên có các huyện nghèo tích cực triển khai, thực hiện Chương trình này. Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp cần thiết, các địa phương bố trí thêm biên chế, kinh phí để thực hiện; các ngành khác cử cán bộ theo dõi, kiêm nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực trong quá trình thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ban Chỉ đạo Trung ương; có kế hoạch thường xuyên, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện.

đ) Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bố trí cán bộ lãnh đạo cấp huyện đủ trình độ, điều động, biệt phái (có thời hạn) cán bộ cấp tỉnh về huyện, xã để tổ chức thực hiện chương trình và đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ.

e) Về hỗ trợ của các doanh nghiệp

Trên cơ sở phân công hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương, các tỉnh, huyện cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để bàn và thống nhất kế hoạch giúp đỡ huyện nghèo với các nội dung cụ thể, cam kết lâu dài đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cuộc vận động sâu rộng đến tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hỗ trợ cho các huyện nghèo với những nội dung thiết thực và theo khả năng.

g) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân, phải để người dân thấy được xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của chính mình, Nghị quyết 30a là cơ hội để người nghèo, huyện nghèo vươn lên, tạo sự đồng thuận trong xã hội và cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả Chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng và Kon Tum;
- Các thành viên BCĐ các CT giảm nghèo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 ngày 21/08/2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250