Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 205/UBTDTT-TB về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 205/UBTDTT-TB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Hùng Quân
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/UBTDTT-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀY 13/8/2005

Ngày 13/8/2005, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Thái đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gồm có: đồng chí Nguyễn Đức Hoà - Chủ tịch , đồng chí Trương Văn Thu - Phó Chủ tịch . Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tạ Xuân lai – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Hùng Quân – Chánh Văn phòng Uỷ ban Thể dục Thể thao, Đặng Xuân Lai – Phó Chánh Văn phòng UBTDTT, Tạ Quang Vũ - Giám đốc Sở Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng, và các đồng chí lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng của tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Giám đốc Sở thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình phát triển và công tác thể dục thể thao của tỉnh trong thời gian qua, trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao đã kết luận như sau:

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Nam Tây nguyên có nhiều ưu thế về vị trí địa lý và khí hậu với 40 dân tộc đang sinh sống. So với các tỉnh thuộc Tây Nguyên khác thì Lâm Đồng rất ổn định về an ninh chính trị; kinh tế của Lâm Đồng đã có bước phát triển đáng kể kéo theo sự phát triển trong các lĩnh vực văn hoá - giáo dục – y tế và thể dục thể thao. Sở Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng tuy mới được tái lập nhưng cũng đã có những cố gắng trong việc duy trì và phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh uỷ và Uỷ ban Nhân dân kịp thời ban hành nhiều Chỉ thị, quyết định quan trọng nhằm góp phần triển khai và cụ thể hoá các chủ trương, chính sách phát triển thể dục thể thao của trung ương. Đặc biệt, công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh Lâm Đồng cũng được quan tâm phát triển. Đây là một cố gắng đáng được ghi nhận. Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và tạo điều kiện cho bước phát triển vững mạnh của thể dục thể thao trong những năm tiếp theo, Sở Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng cần lưu ý đến một số yêu cầu sau:

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ triển khai Chỉ thị 17 / CT – TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phát triển thể dục thể thao đến 2010.

- Phát triển thể dục thể thao trong đồng bào các dân tộc để tăng cường khối đại đoàn kết; phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng.

- Đẩy mạnh triển khai công tác thể dục thể thao tại các xã, phường.

- Tăng cường hợp tác với các ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh để xây dựng và phát huy phong trào thể dục thể thao trong các lĩnh vực; đặc biệt là kết hợp phát huy thể thao với du lịch.

- Trên cơ sở Quy hoạch phát triển thể dục thể thao của tỉnh từ nay đến năm 2010 đã được phê duyệt , Sở Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng cần sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh uỷ và Uỷ ban Nhân dân bổ sung thêm Quy hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2015 đến 2020.

- Phối hợp với các Vụ chức năng của Uỷ ban Thể dục Thể thao và các đơn vị có liên quan của tỉnh để xây dựng một kế hoạch đầu tư phát triển có chiều sâu thể thao thành tích cao , đặc biệt tập trung vào các môn mũi nhọn của tỉnh, có thể lựa chọn 6 môn là : Cờ Vua, Thể hình, Bóng đá, Điền kinh, Quần vợt, Taekwondo.

- Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp tại địa phương tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V – 2006.

- Đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh:

+ Về việc giúp đỡ phát triển thể thao thành tích cao: Uỷ ban Thể dục Thể thao nhất trí đầu tư phát triển thể thao thành tích cao cho Lâm Đồng và giao cho Sở thể dục thể thao có trách nhiệm đào tạo vận động viên quốc gia ở 3 môn là: cờ Vua, Thể hình và Quần vợt.

+ Về việc xây dựng Khu Liên hợp thể thao: Uỷ ban Thể dục Thể thao đồng ý về chủ trương xây dựng một Khu Liên hợp thể thao tại tỉnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo, tập luyện và tổ chức các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. Nguồn kinh phí bao gồm từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngoài ngân sách thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội từ chính sách xã hội hoá thể dục thể thao. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần có các giải pháp để giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế, quy hoạch và đầu tư các hạng mục công trình phù hợp với những môn trọng điểm của tỉnh, trước mắt là sớm phê duyệt dự án xây dựng sân vận động và nhà thi đấu để Uỷ ban Thể dục Thể thao hiệp y trình Chính phủ.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao tại buổi làm việc với ban lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân và các Sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng. Uỷ ban Thể dục Thể thao thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBTDTT (để b/c)
- Các Vụ: KHTC, TTTTC 1&2, TDTTQC
- UBND tỉnh Lâm Đồng
- Sở TDTT tỉnh Lâm Đồng
- Lưu VT, TH, CVP

 

TL. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
 
Nguyễn Hùng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 205/UBTDTT-TB về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status