Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 203/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 203/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 203/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Ngày 13/5/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; đại diện lãnh đạo các nhà thầu thi công Dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2009

Cuối năm 2008, Bộ trưởng đã chủ trì cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Các nhà thầu thi công đã có cố gắng hơn song không đáp ứng được yêu cầu. Khối lượng thực hiện 4 tháng đầu năm 2009 không cao hơn nhiều so với năm 2008.

VEC là công ty nòng cốt của Việt Nam trong đầu tư phát triển đường bộ cao tốc, dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án đầu tiên của VEC. Tuy nhiên trong quản lý, điều hành dự án, tiến độ thực hiện của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. VEC cần rút kinh nghiệm triển khai dự án từ năm 2008 trở về trước để đặt mục tiêu triển khai kế hoạch năm 2009 với tinh thần và quyết tâm cao hơn.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức trực tiếp chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT và các cơ quan tham mưu của Bộ thực hiện công tác quản lý, điều hành Dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như đối với các dự án Bộ làm chủ đầu tư nhưng không làm thay chủ đầu tư.

- Tổng Giám đốc VEC phụ trách chung, trong thời gian này điều hành trực tiếp đối với dự án. Hội đồng quản trị VEC cần tập trung vào công tác huy động vốn để Tổng Giám đốc có thời gian điều hành, đẩy mạnh thực hiện dự án.

- Đối với các nhà thầu: Giám đốc Ban Điều hành chịu trách nhiệm trực tiếp tại công trường. Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty đại diện cho nhà thầu ký Hợp đồng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với dự án, không phó mặc cho các đơn vị thành viên và phải có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thi công, huy động đủ nhân lực, thiết bị đúng với hồ sơ chào thầu để thi công đúng tiến độ, chất lượng như đã cam kết. Hàng tháng phải báo cáo kết quả giải ngân cho chủ đầu tư và Bộ Giao thông vận tải.

- Tư vấn giám sát cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, thực hiện công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; đề xuất xử lý các kiến nghị của nhà thầu nhanh chóng, kịp thời và đề xuất với chủ đầu tư biện pháp xử lý các nhà thầu chậm tiến độ. VEC phải xem xét nghiêm túc các đề xuất của tư vấn giám sát.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng

- VEC phối hợp với các nhà thầu chủ động làm việc và đôn đốc các cơ quan của Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đối với mặt bằng đã bàn giao cần tranh thủ đẩy nhanh thi công.

- Đối với những đoạn chưa giải phóng mặt bằng, VEC tổng hợp để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về công tác thống kê, nghiệm thu, thanh quyết toán

- VEC cần củng cố công tác thống kê, nghiệm thu, thanh quyết toán. Các chuyên viên của VEC và Ban Quản lý dự án trực tiếp theo dõi công tác giải ngân cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, với tư vấn giám sát để đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

- Tư vấn giám sát dự án cần đôn đốc các nhà thầu thực hiện công tác thống kê, nghiệm thu và thanh toán kịp thời.

5. Về việc điều chỉnh giá

VEC căn cứ theo Thông báo của địa phương hoặc thuê Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng hoặc Trung tâm thẩm định giá - Bộ Tài chính thẩm định để hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh giá chậm nhất vào tháng 6/2009.

6. Về việc ứng vốn theo Hợp đồng

- VEC chú ý công tác tạm ứng và thanh toán, hỗ trợ cho các nhà thầu trong điều kiện cho phép trên cơ sở Hợp đồng kinh tế và kiểm soát được khối lượng thực hiện và mua vật tư, kiểm soát được việc sử dụng vốn của nhà thầu.

- Các nhà thầu cần đẩy mạnh việc vay vốn từ Ngân hàng thương mại; hàng tháng thống kê, báo cáo Bộ tình hình vay vốn từ nguồn vốn có hỗ trợ lãi suất theo chương trình kích cầu của Chính phủ.

7. Về tiến độ thực hiện dự án

- VEC tiến hành rà soát lại tổng tiến độ của dự án, chi tiết tiến độ cho từng gói thầu, chậm nhất cuối năm 2011 phải hoàn thành toàn bộ dự án. Hàng tháng báo cáo kết quả giải ngân cho Bộ Giao thông vận tải.

- Các đơn vị cần tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đối với các đơn vị thi công yếu năng lực: các Tổng công ty bổ sung thêm lực lượng thi công, thực hiện tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp cần thiết, tư vấn giám sát đề nghị và VEC thực hiện thay thế nhà thầu hoặc điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác, xem xét thay thế phụ trách dự án nếu không hoàn thành nhiệm vụ kéo dài.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 203/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.050
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116