Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 20/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 01 năm 2009, Thường trực Chính phủ họp bàn về nhiệm vụ triển khai các giải pháp kích cầu trong các lĩnh vực: đầu tư các dự án, công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; chính sách hỗ trợ các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009; các chính sách liên quan đến ưu đãi thuế và điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất ngân hàng,… Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính Phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo và ý kiến của các Thành viên tham dự, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Về việc tạm hoãn thu hồi vốn ứng trước dự toán ngân sách nhà nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, sớm thống nhất với Bộ Tài chính danh mục các dự án, công trình, mức vốn cụ thể và thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện theo quy định trong tháng 1 năm 2009.

b) Về việc ứng trước vốn dự toán các năm 2010 và 2011: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính danh mục dự án, công trình quan trọng, cấp bách đã có đủ thủ tục đầu tư mà trong năm 2009 chưa được bố trí vốn để có thể thực hiện và hoàn thành trong các năm 2009, 2010, trong đó có các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 1 năm 2009.

c) Về vốn triển khai chương trình 61 huyện nghèo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn, tạm ứng mỗi huyện 25 tỷ đồng để thực hiện các dự án của chương trình cần triển khai ngay trong quý I năm 2009.

d) Về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009:

- Đối với các dự án, công trình trong danh mục thuộc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg , Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 18/2008/QH 12 của Quốc hội : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội danh mục các dự án được bố trí kế hoạch năm 2009.

- Việc bổ sung các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (ngoài 36.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 21/2008/QH12):

+ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xác định danh mục các dự án, công trình và mức bố trí vốn trong kế hoạch năm 2009 xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Trong khi chờ báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xác định danh mục các dự án, công trình cấp bách có đủ điều kiện cần thực hiện ngay, thông báo cho các Bộ, địa phương cho phép tạm ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ theo danh mục đầu tư để thực hiện.

2. Bộ Tài chính:

a) Hoàn thiện dự thảo Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong đó, cần quy định rõ nội dung và quy trình bảo lãnh để tránh việc lạm dụng bảo lãnh; bổ sung tổ chức hợp tác xã vào đối tượng được hưởng bảo lãnh; đồng thời xác định rõ loại hình kinh doanh dịch vụ được hưởng bảo lãnh; điều kiện được bảo lãnh đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã có vốn điều lệ không quá 20 tỷ đồng hoặc có số lao động không vượt số 500 người. Trường hợp có nợ thuế, nếu đơn vị có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng; vốn tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của bên được bảo lãnh tối thiểu 10%; quy định cụ thể các điều kiện về quyền của Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

b) Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế và xử lý nguồn vốn cho chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn; Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện văn bản trình ký theo quy định.

c) Thường trực Chính phủ thống nhất với phương án 2 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 383/BTC-TCT ngày 9 tháng 01 năm 2009 (Trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán). Uỷ quyền cho Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và giao Bộ Tài chính căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

d) Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định: giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ hiện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn; giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đối với một số lĩnh vực sản xuất, dịch vụ gặp nhiều khó khăn; đồng thời bãi bỏ các Quyết định về mức thuế xuất khẩu tuyệt đối đối với các mặt hàng phân bón, gạo, quặng đồng thô, tinh quặng đồng, quặng barit và quặng Apatít.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ liên quan sớm ban hành văn bản giảm thuế suất thuế xuất khẩu than, thuế suất thuế nhập khẩu khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong nước không sản xuất được. Thường xuyên rà soát từng mặt hàng để điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tình hình giá cả, cung cầu trên thị trường thế giới và trong nước.

g) Hướng dẫn không thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ sản xuất từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu được xuất khẩu trước ngày 01 tháng 12 năm 2008.

h) Thường trực Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 637/BTC-DTQG ngày 14 tháng 01 năm 2009 về việc mua bổ sung 100.000 tấn lương thực quy gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2009. Giao Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì cùng với các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay vốn lưu động nhằm góp phần thực hiện chương trình kích cầu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, trước ngày 20 tháng 01 năm 2009.

b) Khẩn trương hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc cho vay theo lãi suất thoả thuận quy định tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 ngày 6 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 trong Quý I/2009.

c) Thống nhất với Bộ Tài chính về phạm vi và nội dung cho vay, bảo lãnh đối với các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ cao.... để đổi mới công nghệ theo chương trình kích cầu của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:
- TTg; các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TKBT, KGVX, TH, - Lưu: VT, KTTH (5). 36
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 20/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210