Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 187/BXD-KHTC về tập huấn quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 187/BXD-KHTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 22/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 187/BXD-KHTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Tổ chức tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội)

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng kinh phí ngân sách Nhà nước trong giai đoạn mới và chuyển đổi. Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn một số chế độ chính sách mới về công tác quản lý tài chính. Cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề chủ yếu sau:

1.1 Công tác quản lý tài sản công:

- Luật số 09/2008/QHXII ngày 03/6/2008 về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Một số quan điểm mới trong công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

- Giới thiệu phần mềm thống nhất quản lý tài sản phiên bản 1.0 (đối với cơ quan tổng hợp).

1.2 Công tác quản lý tài chính kế toán:

- Thực hiện thí điểm cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tự chủ tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đổi mới công tác quản lý tài chính & kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (tổ chức kế toán...);

2. Báo cáo viên của khoá học:

Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý công sản, quản lý tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp ( là những người đã trực tiếp tham gia biên soạn trong lĩnh vực này).

3. Đối tượng tham dự tập huấn : Thủ trưởng đơn vị; phụ trách kế toán; kế toán tổng hợp; kế toán quản lý tài sản của đơn vị.

4. Thời gian và địa điểm tập huấn : Khoá tập huấn được tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 30 tháng 10 năm 2009 tại trụ sở Học viện quản lý cán bộ Xây dựng và Đô thị (Km số 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

5. Kinh phí tổ chức tập huấn do Ngân sách nhà nước đài thọ một phần, một phần do đơn vị đóng góp (bao gồm chi phí giảng dạy, chi phí biên soạn và chuẩn bị tài liệu, các chi phí phục vụ cho học viên và lớp học).

Để công tác chuẩn bị cho lớp tập huấn được thành công, đề nghị các đơn vị cử người đi dự đúng thành phần để việc tập huấn đạt kết quả tốt nhất. Danh sách đăng ký cán bộ tham dự tập huấn được gửi về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học) ĐT: 04-38546685, FAX: 04-35524718 và 04-38546319; Email: bdcbnxd@vnn.vn; hoặc gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Xây dựng, Email: nguyenthimaihuong@moc.gov.vn ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để B/C)
- Học viện CBQL XD và ĐT;
- Lưu VP, Vụ KHTC (H 50 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Tổ chức tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội)

 

Tên đơn vị:..............................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Số điện thoại:..........................................................................................................

Số Fax:....................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................ngày.........tháng...........năm 2009

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Tổ chức tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội)

Thời gian

Nội dung

Người chủ trì

7h30 - 8h00

Đón tiếp học viên.

Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT.

8h10 – 8h20

Khai mạc tập huấn và giới thiệu chương trình.

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính.

8h20 – 8h30

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

8h30 – 9h30

Giới thiệu các nội dung chính của công tác quản lý tài sản, thông qua các văn bản pháp luật hiện hành.

Đ/C La Văn Thịnh, Phó cục trưởng Cục quản lý Công sản – Bộ Tài chính.

9h30 – 9h50

Nghỉ giải lao giữa giờ.

 

9h50 – 10h50

Tiếp tục các nội dung của công tác quản lý tài sản.

 Đ/C La Văn Thịnh, Phó cục trưởng Cục quản lý Công sản – Bộ Tài chính.

10h50 – 11h50

- Thực hiện đổi mới và chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp;

- Tự chủ tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Đ/C Lại Văn Dương Phó Vụ trưởng Vụ HCSN Bộ Tài chính.

11h50 – 13h30

Nghỉ ăn trưa.

Tại Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT.

13h30 – 14h30

Và 14h30 – 15h30

Giới thiệu những vấn đề mới trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại các đơn vị HCSN trong giai đoạn chuyển đổi.

Đ/C Phạm Văn Đăng, Phó giám đốc Học viện Tài chính.

15h30- 16h

Thảo luận các vấn đề còn vướng mắc của các nội dung đã tập huấn nêu trên.

Các chuyên gia và Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Xây dựng

16h- 16h30

Kết thúc tập huấn.

Lãnh đạo Vụ KHTC và Lãnh đạo Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 187/BXD-KHTC về tập huấn quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196