Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 182/2006/TB-VPCP về việc Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến đi thăm và làm việc tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 182/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1822006//TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TRONG CHUYẾN
ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA

Ngày 14 tháng 10 năm 2006 Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga là một mô hình hợp tác khoa học và công nghệ đặc biệt có hiệu quả giữa Việt Nam, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả hai bên. Các hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm là phù hợp với nhu cầu thực tế. Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cả hai bên và của Trung tâm trong gần 20 năm qua và đã đạt được những thành tích tốt. Các kết quả nghiên cứu của Trung tâm đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe con người, khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, an ninh, quốc phòng...

Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga cần được củng cố và phát triển, mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga với các nước khác, xây dựng Trung tâm trở thành một cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo lớn, có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nhiệt đới.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ quốc phòng và các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển  lâu dài Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, trước hết là đến năm 2010 và định hướng cho đến năm 2020; hoàn thiện cơ chế hoạt động của Trung tâm theo hướng một mặt thực hiện tốt những nhiệm vụ của nhà nước giao, đồng thời thực hiện cơ chế tự chủ, gắn các hoạt động nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, với nhu cầu của thực tiễn và thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét việc giao cho Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc thù, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định.

3. Về các kiến nghị của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga:

- Việc kéo dài thời gian hiệu lực của Hiệp định giữa hai Chính phủ ký ngày 07 tháng 3 năm 1987 về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga là cần thiết. Trung tâm báo cáo với các Bộ, ngành liên quan làm các thủ tục cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về việc xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm về dioxin: Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ cần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

- Đồng ý về nguyên tắc việc mở chi nhánh của Trung tâm tại Mát-xcơ-va. Trung tâm cần xây dựng đề án cụ thể và trình duyệt theo quy định.

- Đồng ý về nguyên tắc việc giao cho Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga chức năng đào tạo tiến sĩ (có sự tham gia của các nhà khoa học Nga). Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trung tâm làm các thủ tục theo quy định, xem xét cụ thể và trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: QP, KHCN, KHĐT, TC,
  TNMT, GDĐT, NG;
- Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
  Các Vụ: NC, QHQT, KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 182/2006/TB-VPCP về việc Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến đi thăm và làm việc tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122