Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 150/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 150/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 150/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3 (AI GAMES III) NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2008

Ngày 18 tháng 6 năm 2008, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức AI Games III (Ban Chỉ đạo) về tình hình triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Tham dự có đầy đủ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các công tác chuẩn bị và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Thời gian qua, việc triển khai công tác chuẩn bị AI Game III còn chậm và thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai một số khâu liên quan như công tác tiếp thị, vận động tài trợ, xây dựng công trình phục vụ thi đấu… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng này.

2. Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới:

a) Trưởng Ban Tổ chức AI Game III chịu trách nhiệm điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo để thông qua trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

c) Ban Tổ chức AI Game III khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các Tiểu ban, xây dựng, ban hành cơ chế làm việc của Ban tổ chức, sự phối hợp công tác của các Tiểu ban với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đăng cai; giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban trực thuộc và các địa phương trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính đối với AI Games III.

đ) Các Tiểu ban và 06 địa phương có đăng cai tổ chức AI Games III, trên cơ sở nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí trình Ban tổ chức phê duyệt trước ngày 15 tháng 7 năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kinh phí tổ chức AI Games III, làm việc với Ban Tổ chức để thống nhất dự toán kinh phí chung, phương án huy động và phân bổ kinh phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2008.

e) Ban Tổ chức xây dựng phương án và lựa chọn cơ chế tiếp thị, vận động tài trợ, lựa chọn đơn vị chủ trì thực hiện sao cho có hiệu quả nhất; có tính đến việc tổ chức tiếp thị, vận động tài trợ tại các địa phương, đảm bảo lợi ích hợp lý của các địa phương.

g) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức AI Games III cần chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất – kỹ thuật đảm bảo chất lượng và tiến độ phục vụ thi đấu của AI Games III.

h) Giao ban thường kỳ Ban chỉ đạo được thực hiện 3 tháng 1 lần kể từ phiên họp này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung giao ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo AI Games biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QG chuẩn bị và tổ chức AI Games III;
- UBND: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 150/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78