Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 127/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Hội đồng phê duyệt quyết toán của Bộ Giao thông vận tải về dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn km148 - km203 (Khau Co - Cáp Na) tỉnh Lào Cai do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 127/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 127/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN KM148 - KM203 (KHAU CO - CÁP NA) TỈNH LÀO CAI

Ngày 01/4/2008, tại Bộ Giao thông vận tải Hội đồng phê duyệt quyết toán của Bộ Giao thông vận tải để thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km148 - Km203 tỉnh Lào Cai. Cuộc họp do Thứ trưởng (Chủ tịch Hội đồng) Nguyễn Hồng Trường chủ trì. Tham gia dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Giám định & QLCL CTGT và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng phê duyệt quyết toán của Bộ.

Sau khi nghe đại diện Tổ tư vấn trình bày báo cáo, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Thống nhất trình Bộ trưởng phê duyệt quyết toán dự án Cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km148 - Km203 (Khau Co - Cáp Na) tỉnh Lào Cai như số liệu của tổ tư vấn. Riêng chi phí tư vấn giám sát thi công tạm thời để lại và sẽ trình Bộ trưởng duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất về việc áp dụng định mức chi phí giám sát thi công.

2. Giao Cục Giám định & QLCL CTGT tham mưu cho Bộ bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng thống nhất về chi phí tư vấn giám sát thi công công trình.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 127/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Hội đồng phê duyệt quyết toán của Bộ Giao thông vận tải về dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn km148 - km203 (Khau Co - Cáp Na) tỉnh Lào Cai do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33