Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1146/TB-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1146/TB-BKHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1146/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện quyết định của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Văn phòng xin thông báo về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ KH&CN như sau:

1. Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và nhiệm vụ công tác của Bộ KH&CN. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

- Phát triển thông tin, thống kê, tiềm lực KH&CN.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Hỗ trợ Đánh giá KH&CN .

3. Vụ Công nghệ cao và Văn phòng Công nghệ thông tin.

4. Thanh tra Bộ.

5. Viện chiến lược và Chính sách KH&CN.

2. Thứ trưởng Trần Quốc Thắng: Làm nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực, chủ trì và điều phối hoạt động chung của Bộ khi Bộ trưởng đi vắng hoặc được Bộ trưởng ủy quyền. Giúp Bộ trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ.

- Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Hợp tác và hội nhập quốc tế.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật.

3. Vụ Hợp tác quốc tế.

4. Văn phòng Bộ.

5. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (cùng Thứ trưởng Lê Đình Tiến).

7. Ban KH&CN địa phương.

8. Viện Ứng dụng công nghệ.

9. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển vùng.

3. Thứ trưởng Lê Đình Tiến: Giúp Bộ trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách KH&CN.

- Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên.

2. Vụ Pháp chế.

3. Cục Năng lượng nguyên tử.

4. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

5. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (cùng Thứ trưởng Trần Quốc Thắng).

6. Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

7. Báo Khoa học và Phát triển.

8. Tạp chí Hoạt động khoa học.

9. Tạp chí Tia sáng.

4. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng: Giúp Bộ trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý, điều hành Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

- Định hướng, chính sách phát triển các khu công nghệ cao.

- Chính sách phát triển thông tin KH&CN.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Ban Quản lý Khu công nghiệp cao Hòa Lạc

2. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

3. Vụ Công nghệ cao (chính sách phát triển các khu công nghệ cao).

4. Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật (phát triển công nghệ khối doanh nghiệp công nghệ cao).

5. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (đánh giá, thẩm định công nghệ đầu tư vào khu công nghệ cao).

6. Ban KH&CN địa phương (chính sách phát triển KH&CN địa phương).

7. Trường Quản lý KH&CN.

5. Thứ trưởng Nguyễn Quân: Giúp Bộ trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các đơn vị và lĩnh vực công tác sau:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Phát triển tổ chức và đội ngũ cán bộ KH&CN.

- Hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Phát triển thị trường công nghệ.

b. Các đơn vị phụ trách:

1. Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính (giúp Bộ trưởng).

5. Thanh tra Bộ (giúp Bộ trưởng)

6. Trung tâm Tin học.

7. Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

8. Văn phòng Phối hợp phát triển môi trường KH&CN .

9. Nhà Xuất bản KHKT và các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ KH&CN các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI, PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG KH&CN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Thứ trưởng Trần Quốc Thắng:

Theo dõi, phụ trách các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ). Bao gồm các tỉnh, thành phố sau:

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam bộ)

1. Tỉnh An Giang

2. Tỉnh Bạc Liêu

3. Tỉnh Bến Tre

4. Tỉnh Cà Mau

5. Tỉnh Cần Thơ

6. Tỉnh Đồng Tháp

7. Tỉnh Hậu Giang

8. Tỉnh Kiên Giang

9. Tỉnh Long An

10. Tỉnh SócTrăng

11. Tỉnh Tiền Giang

12. Tỉnh Trà Vinh

13. Tỉnh Vĩnh Long

2. Thứ trưởng Lê Đình Hiếu

Theo dõi, phụ trách các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Bắc. Bao gồm các tỉnh, thành phố sau:

Vùng Đồng bằng sông Hồng

1. Tỉnh Bắc Ninh

2. Tỉnh Hà Nam

3. Thành phố Hà Nội

4. Tỉnh Hà Tây

5. Tỉnh Hải Dương

6. Thành phố Hải Phòng

7. Tỉnh Hưng Yên

8. Tỉnh Nam Định

9. Tỉnh Ninh Bình

10. Tỉnh Quảng Ninh

11. Tỉnh Thái Bình

12. Tỉnh Vĩnh Phúc

Vùng Đông Bắc

1. Tỉnh Bắc Cạn

2. Tỉnh Bắc Giang

3. Tỉnh Cao Bằng

4. Tỉnh Hà Giang

5. Tỉnh Lạng Sơn

6. Tỉnh Lào Cai

7. Tỉnh Phú Thọ

8. Tỉnh Thái Nguyên

9. Tỉnh Tuyên Quang

10. Tỉnh Yên Bái

3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng

Theo dõi, phụ trách các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bao gồm các tỉnh, thành phố sau:

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ

1. Tỉnh Bình Thuận

2. Tỉnh Bình Định

3. Thành phố Đà Nẵng

4. Tỉnh Khánh Hòa

5. Tỉnh Ninh Thuận

6. Tỉnh Phú Yên

7. Tỉnh Quảng Nam

8. Tỉnh Quãng Ngãi

Vùng Tây Nguyên

1. Tỉnh Đắk Lắk

2. Tỉnh Đắk Nông

3. Tỉnh Gia Lai

4. Tỉnh Kon Tum

5. Tỉnh Lâm Đồng

4. Thứ trưởng Nguyễn Quân:

Theo dõi, phụ trách các địa phương vùng Tây Bắc, Bắc Trung bộ và Đông Nam bộ. Bao gồm các tỉnh, thành phố sau:

Vùng Tây Bắc

1. Tỉnh Điện Biên

2. Tỉnh Hòa Bình

3. Tỉnh Lai Châu

4. Tỉnh Sơn La

Vùng Bắc Trung bộ

1. Tỉnh Hà Tĩnh

2. Tỉnh Nghệ An

3. Tỉnh Quảng Bình

4. Tỉnh Quảng Trị

5. Tỉnh Thanh Hóa

6. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Vùng Đông Nam bộ

1. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Tỉnh Bình Dương

3. Tỉnh Bình Phước

4. Tỉnh Đồng Nai

5. Thành phố Hồ Chí Minh

6. Tỉnh Tây Ninh

 

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG, ỦY BAN

1. Bộ trưởng Hoàng Văn Phong:

- Ban chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ.

- Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2010.

- Hội đồng Giáo dục Quốc gia.

- Tiểu ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011-2020.

2. Thứ trưởng Trần Quốc Thắng:

- Ban chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại toàn quốc (Ban chỉ đạo 127).

- Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Ban chỉ đạo Đề án đào tạo cán bộ khoa học ở nước ngoài.

- Ban chỉ đạo xây dựng Báo cáo tình hình giáo dục.

- Hội đồng chỉ đạo liên Bộ Dự án giáo dục đại học.

- Hội đồng Thẩm định nhà nước các dự án đầu tư.

- Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

3. Thứ trưởng Lê Đình Tiến:

- Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33).

- Ban chỉ đạo Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

- Tiểu ban Biên tập xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

- Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

- Hội đồng bảo trợ Quỹ VIFOTEC.

- Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

- Ủy quốc gia UNESCO

- Ủy ban quốc gia về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

- Ủy ban biên giới và hải đảo.

4. Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng:

- Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ban chỉ đạo Cụm khí – điện – đạm Cà Mau.

- Ban chỉ đạo Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

- Ban chỉ đạo Dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu.

- Ban điều phối 3 dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

- Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

- Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển.

- Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản.

- Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước.

- Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

- Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

5. Thứ trưởng Nguyễn Quân:

- Ban chỉ đạo kiểm kê trung ương.

- Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII).

- Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (BCĐ 138).

- Ban chỉ đạo quốc gia về dinh dưỡng.

- Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương.

- Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ.

- Ủy ban giải thưởng Kovalepskaia.

- Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

- Hội đồng quốc gia về An toàn lao động.

- Hội đồng Thương hiệu quốc gia.

- Ban tổ chức Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 1146/TB-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110