Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 09/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: “tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG VỀ VIỆC HOÀN THIỆN DỰ THẢO ĐỀ ÁN: “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chủ trì phiên họp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an về nội dung dự thảo đề án: “Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng nội dung dự thảo đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các đơn vị thuộc ngành y tế làm công tác chuyên môn kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ và cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung Đề án trong tháng 01 năm 2009; cần lưu ý một số điểm cụ thể như sau:

a) Không quy định trong Đề án việc đầu tư xây dựng mới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tại tất cả các tỉnh, thành phố. Cần xây dựng nhóm các tiêu chí cụ thể, nhất là căn cứ vào thực trạng và diễn biến tình hình lây nhiễm HIV/AIDS tại từng địa phương làm cơ sở quyết định quy mô đầu tư xây dựng các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp với nhu cầu phòng, chống HIV/AIDS của từng địa phương, không căn cứ đơn thuần vào số dân của địa phương.

b) Bộ Y tế chủ động làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế bảo đảm nguồn vốn thực hiện Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 09/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: “tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29