Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 71-SL về thể lệ tổng tuyển cử do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Số hiệu: 71-SL Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 02/12/1945 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-SL

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 1945 

 

SẮC LỆNH

Bổ khuyết điều thứ 11, chương 5, đạo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIÊT NAM DÂN CHỦ CÔNG HÒA

Chiếu theo sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội;
Chiếu theo sắc lệnh số 39 ngày 26 tháng 9 năm 1945 lập một Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử;
Chiếu chi sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 định thể lệ tổng tuyển cử;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều thứ II, chương thứ 5, sắc lệnh 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử, nay bổ khuyết như sau này;

“Điều thứ 2 ”.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

“Vì sự giao thông hiện thời khó khăn, người ứng cử có thể gửi đơn ứng cử “ngay cho Uỷ ban Nhân dân nơi mình trú ngụ, và yêu cầu Ủy ban Nhân dân ấy “điện cho Ủy ban Nhân dân nơi mình xin ứng cử. Đơn và giấy chứng thực đủ điều “kiện sẽ do Uỷ ban Nhân dân nơi trú ngụ chuyển sau cho Uỷ ban Nhân dân nơi “ứng cử”

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng bộ Tuyên truyền phụ trách thi hành sắc lệnh này.

TIẾP KÝ :
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Võ Nguyên Giáp

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 71-SL về thể lệ tổng tuyển cử do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254