Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 147/SL về việc định quyền hạn đặc biệt của các cấp chỉ huy quân sự tại những vũng có tác chiến đối với các cấp KCHC và chuyên môn do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Số hiệu: 147/SL Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 26/12/1949 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 147/SL NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1949 ĐỊNH QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT CỦA CÁC CẤP CHỈ HUY QUÂN SỰ TẠI NHỮNG VŨNG CÓ TÁC CHIẾN ĐỐI VỚI CÁC CẤP KCHC VÀ CHUYÊN MÔN

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946 và số 33 ngày 22-3-1946 ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 255 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong vùng tạm thời bị địch chiếm đóng hoặc kiểm soát;

Xét tình hình hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến, tại những nơi có tác chiến, các cấp chỉ huy quân sự có quyền ra chỉ thị về phương diện quân sự cho các cấp kháng chiến hành chính và các cấp phụ trách cơ quan chuyên môn như sau:

1/ Các Bộ Chỉ huy Đại đoàn hoặc Mặt trận có quyền ra chỉ thị cho các Uỷ ban kháng chiến hành chính từ cấp tỉnh và những nhân viên phụ trách cơ quan chuyên môn từ cấp liên khu trở xuống.

2/ Các Ban Chỉ huy Trung đoàn có quyền ra chỉ thị cho các Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện và xã, và những nhân viên phụ trách cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh trở xuống.

Điều 2

Các cấp chỉ huy quân sự từ Trung đoàn trở lên có quyền ra quyết định ấn định những vùng nào là vùng có tác chiến.

Điều 3

Một Thông tư của Hội đồng Quốc phòng Tối cao sẽ ấn định các chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 4:Các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 147/SL về việc định quyền hạn đặc biệt của các cấp chỉ huy quân sự tại những vũng có tác chiến đối với các cấp KCHC và chuyên môn do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0