Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 119 về việc tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Số hiệu: 119 Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 09/07/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 119 NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 38 ngày 27 tháng 3 năm 1940 thiết lập trong Bộ Quốc gia giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc gia giáo dục,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Khoản I

Bộ Quốc gia Giáo dục, gồm có những cơ quan Trung ương thuộc quyền trực tiếp của Bộ về phương diện chuyên môn và hành chính và những cơ quan phụ thuộc quyền các Nha Giám đốc Trung ương.

Khoản II

Cơ quan Trung ương của Bộ gồm có:

1- Văn phòng do một Đổng lý Văn phòng điều khiển,

2- Các phòng Sự vụ do một Đổng lý Sự vụ điều khiển, và các Nha do một Tổng Giám đốc điều khiển.

3-A) Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ.

B) Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ kiêm Giám đốc Trung học vụ Bắc bộ.

C) Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ kiêm Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ.

D) Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ kiêm Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ.

E) Nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương.

Khoản III

Cơ quan phụ thuộc có:

1- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ:

a) Các trường Đại học

b) Đông phương Bác cổ Học viên Hà Nội

c) Sở Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc Hà Nội

d) Việt Nam học xá Hà Nội

e) Văn hoá viện Trung bộ thuận hoá.

2- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ:

a) Sở giám đốc Trung học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ)

b) Sở Giám đốc Trung học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Trung học vụ Nam bộ

3- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ:

a) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ)

b) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Nam bộ.

4- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ:

a) Sở Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ)

b) Sở Giám đốc Bình dân học vụ Trung bộ

c) Sở Giám độc bình dân học vụ Nam bộ

5- Thuộc nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục:

a) Sở Thanh niên và Thể dục Bắc bộ (sáp nhập vào Nhà Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương)

b) Sở Thanh niên và Thể dục Trung bộ

c) Sở Thanh niên và Thể dục Nam bộ

Khoản IV

Chi tiết tổ chức các cơ quan kể trên sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Khoản V

Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 119 về việc tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135