Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 72/2006/NQ-QH11 of November 29, 2006 on the 2007 law- and ordinance-making program

Số hiệu: 72/2006/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2006/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 571/UBTVQH11 ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 3-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 2 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội;

2. Luật tương trợ tư pháp.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 2 dự án luật

1. Luật hoá chất;

2. Luật đặc xá.

2. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII (dự kiến vào tháng 11-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 6 dự án luật, 01 dự án nghị quyết

1. Luật thuế thu nhập cá nhân;

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

3. Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình;

4. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm;

5. Luật hoá chất;

6. Luật đặc xá;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2012) và năm 2008.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 10 dự án luật

1. Luật bảo hiểm y tế;

2. Luật thuế sử dụng đất;

3. Luật thủ tục hành chính;

4. Luật công vụ;

5. Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

6. Luật năng lượng nguyên tử;

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

8. Luật hoạt động chữ thập đỏ;

9. Luật đầu tư công;

10. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 13 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật

1. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế;

2. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

3. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

4. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;

5. Pháp lệnh án phí, lệ phí tại Tòa án nhân dân;

6. Pháp lệnh công nghệ cao;

7. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

8. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

9. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng;

10. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính;

11. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

13. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi.

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT: 16 dự án

1. Luật nông dân;

2. Bộ luật thi hành án;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự;

5. Luật các vùng biển Việt Nam;

6. Luật trưng cầu ý dân;

7. Luật về hội;

8. Luật dân số;

9. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự);

10. Luật phí và lệ phí;

11. Luật bồi thường nhà nước;

12. Bộ luật xử lý vi phạm hành chính;

13. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi);

14. Luật báo chí (sửa đổi);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý;

16. Luật người cao tuổi.

Điều 2:

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

2. Các cơ quan trình, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thi hành thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 72/2006/NQ-QH11

Hanoi, November 29, 2006

 

RESOLUTION

ON THE 2007 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly and the Law on Promulgation of Legal Documents;
Having considered the National Assembly Standing Committee's Report No. 571/UBTVQH11 of October 24, 2006, on the 2007 tentative law- and ordinance-making program and opinions of National Assembly deputies;

RESOLVES:

Article 1.- To adopt the following law- and ordinance-making program for 2007:

A. OFFICIAL PROGRAM

I. BILLS:

1. At the 11th session of the XIth National Assembly (scheduled for March 2007):
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 72/2006/NQ-QH11 of November 29, 2006 on the 2007 law- and ordinance-making program

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228