Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 987/TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 987/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 987/TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị (công văn số 1055/CV-VPTW ngày 13 tháng 11 năm 1996) và ý kiến của đồng chí Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị (tại cuộc họp bàn ngày 20/10/1997, bàn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương Cục Miền Nam, đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua Nghiên cứu tiền khả thi, công văn số 5243/KGVX, ngày 18 tháng 10 năm 1997);
Xét đề nghị của các Bộ: Văn hoá - Thông tin (công văn số 3202/CV - VH ngày 30/9/1997), Bộ Xây dựng (công văn số 383/BXD - VP ngày 22/10/1997), của Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 619/CV - TƯ ngày 15/10/1997) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn số 227/CV -UB ngày 11/10/1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương Cục Miền Nam gồm những thành viên sau đây:

1. Đồng chí Võ Hồng Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Trưởng Ban,

2. Đồng chí Võ Viết Thanh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phó Hồ Chí Mính, Phó trưởng Ban,

3. Đồng chí Đặng Văn Ninh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban,

Các uỷ viên:

4. Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Tư lệnh Quân khu VII,

5. Đồng chí Bùi Huy Thống, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

6. Đồng chí Nguyễn Văn Trong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư, Bộ Tài chính,

7. Đồng chí Lê Văn Nin - Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp trực thuộc Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh,

8. Đồng chí Trung tướng Lê Thanh,

9. Đồng chí Huỳnh Thanh Mua (tức Hai Chiến),

10. Đồng chí Nguyễn Võ Danh (tức Bảy Dự),

11. Đồng chí Đinh Phong, Phó Giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo làm tư vấn và chỉ đạo tập hợp các tài liệu, tư liệu về văn hoá vật thể và phi vật thể làm căn cứ khoa học cho việc xây dựng dự án khả thi; đồng thời, có những nhiệm vụ cụ thể sau:

1/. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Ban Quản lý điều hành, thực hiện dự án (Chủ đầu tư) lập các qui hoạch chi tiết, các dự án khả thi của các công trình thành phần, tham gia ý kiến trước khi trình duyệt theo những quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

2/. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cho hoạt động của Trung tâm di tích lịch sử này.

3/. Tìm phát hiện và vận động các nguồn vốn khác, ngoài nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng công trình này.

4/. Phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh phía Nam để chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức các hoạt động của Trung tâm.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm và kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của Ban quản lý dự án.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích ra từ tổng kinh phí đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 987/TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status