Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị đại hội thể thao Đông Nam á (Seagames) lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 93/2000/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á (SEAGAMES) LẦN THỨ 22 NĂM 2003 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị tại Công văn số 204-TB/TW ngày 30 tháng 3 năm 2000 về việc đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames) lần thứ 22 vào năm 2003 tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao tại Công văn số 99/UBTDTT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam á (Seagames) lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Seagames lần thứ 22) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Đồng chí Hà Quang Dự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao, Chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam.

3. Các ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

- Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Thứ trưởng Bộ Công an,

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao,

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia như sau:

1. Chức năng:

Ban Chỉ đạo Quốc gia có chức năng giúp Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai Seagames lần thứ 22 tại Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch chuẩn bị Seagames lần thứ 22 tại Việt Nam, bao gồm: kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức Seagames lần thứ 22; kế hoạch đào tạo, huấn luyện lực lượng vận động viên, trọng tài và cán bộ điều hành tham gia làm nhiệm vụ tại Seagames lần thứ 22; kế hoạch, chương trình thi đấu của các môn tại Seagames lần thứ 22.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn bị Seagames lần thứ 22.

- Phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chuẩn bị Seagames lần thứ 22.

- Đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết trong khi triển khai kế hoạch chuẩn bị Seagames lần thứ 22 nhằm thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Giúp việc Ban Chỉ đạo có bộ phận thường trực và các ban chuyên môn. Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo đặt trụ sở tại Uỷ ban Thể dục Thể thao. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, số lượng thành viên và nhiệm vụ của các ban chuyên môn do Trưởng Ban quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của ủy ban Thể dục Thể thao trong quan hệ công tác.

Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được Bộ Tài chính cân đối trong ngân sách chi sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm bố trí cho Uỷ ban Thể dục Thể thao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ vào cuối năm 2003.

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Seagames lần thứ 22, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 93/2000/QD-TTg

Hanoi, August 09, 2000

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR PREPARATION OF THE 22nd SOUTHEAST ASIAN GAMES (SEAGAMES)-2003 IN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Politburo Standing Committee
s opinions in Official Dispatch No. 204-TB/TW of March 30, 2000 on hosting the 22nd Southeast Asian Games (Seagames)-2003 in Vietnam;
At the proposal of the Minister-Director of the Commission for Physical Training and Sports in Official Dispatch No. 99/UBTDTT-VP of June 28, 2000,

DECIDES:

Article 1.- To establish the National Steering Committee for preparation of the 22nd Southeast Asian Games (Seagames)-2003 in Vietnam (called the National Steering Committee for preparation of the 22nd Seagames for short), which comprises the following members:

1. Head: Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem.

2. Standing deputy-head: Ha Quang Du, Minister-Director of the Commission for Physical Training and Sports, Chairman of the Vietnam Olympic Committee.

3. Members:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị đại hội thể thao Đông Nam á (Seagames) lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214