Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 30/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP QUẢN LÝ BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP Y TẾ CHO TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNT);
Căn cứ Quyết định số: 262/QĐ- BTCCBCP ngày 07/8/2002 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ thông báo bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Phân cấp cho Tổng công ty Cao su Việt Nam được thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với Biên chế sự nghiệp Y tế thuộc Tổng công ty phù hợp với yếu cầu quản lý của ngành Cao su và cụ thể như sau:

+ Lao động: Số biên chế 660 người là theo 500 giường bệnh viện và giường phòng khám khu vực, không kể số người thuộc các Trạm y tế cơ sở do Tổng công ty quản lý;

+ Quỹ tiền lương: chi trong giá thành phù hợp với khả năng và tương tự với lao động khu vực sản xuất của Tổng công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 2. - Trong quá trình thực hiện nếu có sự chuyển giao quản lý biên chế sự nghiệp y tế ra khỏi Tổng công ty sang các tổ chức khác thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Tổng công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2002/QĐ-BNN ngày 30/09/2002 phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế cho Tổng công ty Cao su Việt nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214