Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2003/QĐ-BQP về việc nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 85/2003/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 07/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2003/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 85/2003/QĐ-BQP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIÊN PHÒNG THÀNH HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG THUỘC BỘ TƯ LỆNH BIÊN PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Điều 2. Học viện Biên phòng có nhiệm vụ:

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Biên phòng cấp phân đội và cấp chiến thuật - chiến dịch có trình độ bậc đại học và bậc sau đại học. Đào tạo sĩ quan dự bị biên phòng. Đào tạo nhân viên biên phòng có trình độ trung học chuyên nghiệp.

2. Bồi dưỡng văn hóa trung học cho cán bộ, nguồn đào tạo cán bộ, học viên các dân tộc...

3. Đào tạo ngoại ngữ.

4. Nghiên cứu khoa học quân sự theo chuyên ngành.

5. Đào tạo học viên quốc tế.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Tổ chức biên chế của Học viện Biên phòng do Bộ Tổng tham mưu quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thời gian chấn chỉnh tổ chức - biên chế để nâng cấp Trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng xong trong quý III năm 2003.

Điều 4. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phùng Quang Thanh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2003/QĐ-BQP về việc nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status