Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 82-BT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Trần Hữu Dực
Ngày ban hành: 26/12/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CHIÊM-HÓA VÀ HUYỆN HÀM-YÊN THUỘC TỈNH TUYÊN-QUANG

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên-quang, có sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Chiêm-hóa và huyện Hàm-yên thuộc tỉnh Tuyên-quang như sau:

1. Hợp nhất xã Phúc-hậu và xã Kim-sơn thuộc huyện Chiêm-hóa thành một xã lấy tên là xã Phúc-sơn;

2. Hợp nhất xã Tri-phương và xã Phú-thành thuộc huyện Chiêm-hóa thành một xã lấy tên là xã Tri-phú;

3. Sát nhập xóm Nà-mỏ của Công-bình, huyện Chiêm-hóa vào xã Ngọc-hội cùng huyện;

4. Sát nhập xóm Pắc-chài của xã Công-bình, huyện Chiêm-hóa vào xã Vinh-quang cùng huyện;

5. Hợp nhất xã Kim-quang và xã Công-bình thuộc huyện Chiêm-hóa thành một xã lấy tên là xã Kim-bình;

6. Hợp nhất xã Tự-do và xã Hành-mai thuộc huyện Hàm-yên thành một xã lấy tên là xã Yên-thuận.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên-quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82-BT ngày 26/12/1970 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Chiêm-hóa và huyện Hàm-yên thuộc tỉnh Tuyên- Quang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.064

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117