Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 808-TTg năm 1996 về việc điều chỉnh các thành viên và phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ phòng chống các tệ nạn xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 808-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 808-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ số 05/CP, 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm, về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Nghị quyết số 20/CP ngày 05 tháng 3 năm 1993 về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 và Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo của Chính phủ phòng, chống các tệ nạn xã hội từ nay gồm các đồng chí sau đây:

1. Phó thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Trưởng ban,

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban,

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Uỷ viên,

4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên,

5. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ viên,

6. Một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên,

7. Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên,

8. Một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên,

9. Một Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo vẫn thực hiện theo Quyết định 08/TTg ngày 5 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức và quản lý các cơ sở tập trung giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề cho những người mại dâm, những người nghiện ma tuý; quản lý chương trình 05 của Chính phủ.

- Uỷ ban Dân tộc Miền núi: Chỉ đạo việc chuyển đổi sản xuất thay thế cây thuốc phiện; quản lý chương trình 06 của Chính phủ.

- Bộ Y tế: Tổ chức khám và chữa bệnh xã hội cho những những người mại dâm, nghiện hút tại các cơ sở y tế hoặc tại cộng đồng dân cư, tại gia đình; xác định các loại thuốc và phương pháp cai nghiện; quản lý việc sản xuất và sử dụng các chất ma tuý.

- Bộ Nội vụ: Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng tệ nạn xã hội, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có hoạt động mại dâm, cờ bạc, số đề, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác.

- Bộ Văn hoá - Thông tin: Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995, số 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 và Chỉ thị 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995.

Điều 3. Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân để tiến hành có hiệu quả công tác phòng và chống các tệ nạn xã hội theo kế hoạch chung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No. 808-TTg

Hanoi ,October 31, 1996

 

DECISION

ON RE-APPOINTMENT AND RE-ASSIGNMENT OF THE MEMBERS OF THE GOVERNMENT STEERING COMMITTEE ON PREVENTING AND COMBATING SOCIAL VICES

THE PRIME MINISTER

Proceeding from the Law of Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from the Government
s Resolutions No.05-CP and No.06-CP of January 29, 1993 on preventing and combating prostitution, and on preventing, combating and controlling narcotics; Resolution No.20-CP of March 5, 1993, on preventing and combating HIV/AIDS; Decree No.87-CP of December 12, 1995, and Directive No.814-TTg of December 12, 1995 of the Prime Minister,

DECIDES:

Article 1.- The Government Steering Committee on Preventing and Combating Social Vices shall from now on comprise the following persons:

1. Deputy Prime Minister Nguyen Khanh, Head,

2. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Deputy Head,

3. The Minister-Chairman of the Commission for Mountainous Regions and Ethnic Affairs, Member,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 808-TTg năm 1996 về việc điều chỉnh các thành viên và phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ phòng chống các tệ nạn xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
DMCA.com Protection Status