Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 806/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo hành động vì chất lượng,vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 806/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 05/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 806/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 26/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 133/YT-NVY ngày 07/3/2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 463/SNV ngày 27/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo CLVSATTP), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

2. Phó ban:

Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế;

3. Thành viên:

- Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đào Minh Hường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Ngô Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin;

- Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Thủy sản;

- Ông Đinh Hoài Bắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Trần Chấn Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Ông Nguyễn Quân, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh;

- Bà Đặng Thị Bình, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng;

- Ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó trưởng phòng Quan lý thương mại thuộc Sở Thương mại-Du lịch;

- Ông Lê Huy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế.

Các thành viên Ban chỉ đạo CLVSATTP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức được cử làm thành viên Ban chỉ đạo CLVSATTP có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ban chỉ đạo CLVSATTP có nhiệm vụ:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 26/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương theo qui định.

Điều 3. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CLVSATTP, có trách nhiệm đảm bảo điều kiện và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo CLVSATTP hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 Quyết định này căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3021/QĐ-UB ngày 21/7/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Kim Hiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo hành động vì chất lượng,vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116