Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75-CP năm 1964 về việc hợp nhất Viện Nghiên cứu hóa học thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Phòng Hóa học của Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Viện Nghiên cứu hóa học do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 75-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 30/04/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VIỆN NGHIÊN CỨU HÓA HỌC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ PHÒNG HÓA HỌC CỦA ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC THÀNH VIỆN NGHIÊN CỨU HÓA HỌC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét sự cần thiết phải tập trung lực lượng nghiên cứu hóa học (cán bộ, phương tiện, dụng cụ…) để phục vụ tốt cho những yêu cầu trước mắt và lâu dài;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 1964;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay hợp nhất Viện Nghiên cứu hóa học thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Phòng Hóa học của Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Viện Nghiên cứu hóa học do Bộ Công nghiệp nặng quản lý và Ủy ban Khoa học Nhà nước hướng dẫn về mặt học thuật.

Viện Nghiên cứu hóa học có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu những vấn đề phục vụ cho yêu cầu của sản xuất trước mắt.

- Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển lâu dài và toàn diện ngành hóa học nước ta.

- Bảo đảm tiến hành những công tác nghiên cứu về mặt hóa học cơ bản theo chương trình nghiên cứu hóa học trong kế hoạch nghiên cứu khoa học chung của Nhà nước.

Điều 2. – Giao cho Ủy ban Khoa học Nhà nước và Bộ Công nghiệp nặng thống nhất quy định nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy và điều lệ, nội quy của Viện Nghiên cứu hóa học.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

 
Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75-CP năm 1964 về việc hợp nhất Viện Nghiên cứu hóa học thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Phòng Hóa học của Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Viện Nghiên cứu hóa học do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12