Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/2003/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 75/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2003/QĐ-BTC NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CẢI CÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công;
Căn cứ Quyết định số.../2003/QĐ-BTC ngày .../5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính;
Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia của các cơ quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án cải cách quản lý tài chính công (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) do Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm làm Trưởng ban.

Thành viên của Ban Chỉ đạo gồm các thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính và các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tài chính - tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên

2. Ông Nguyễn Đình Khương, Vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán, Bộ Y tế, uỷ viên

3. Ông Phạm Hoàng Đức, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, uỷ viên

4. Ông Phạm Đức Hồng, Giám dốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Tây, uỷ viên.

Ban Chỉ đạo Dự án cải cách quản lý tài chính công hoạt động theo Quy chế của Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các uỷ viên làm việc kiêm nhiệm theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hiện đại hoá ngành tài chính, Thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2003/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status