Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 731-QĐ/TVĐU Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Trường
Ngày ban hành: 15/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*******

Số: 731-QĐ/TVĐU

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẢNG ỦY CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 69-QĐ-ĐUKI ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 729/NQ/TVĐU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về bổ sung Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Chính phủ
,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Điều 2. Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ VPCP;
- Các đ/c Ủy viên  Ban Chỉ đạo;
- Lưu: Văn phòng ĐU VPCP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 731-QĐ/TVĐU ngày 15/09/2007 bổ sung Trưởng ban chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80