Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/1998/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 31/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - THỔ NHĨ KỲ VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định thư về hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ký tại Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 1998;
Để thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật với Thổ Nhĩ Kỳ;
Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật với thành phần như sau :

- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Thương mại.

- Thư ký Phân ban: Chuyên viên cấp Vụ thuộc Vụ Quan hệ Quốc tế

Văn phòng Chính phủ.

- Các thành viên Thường trực là đại diện các cơ quan sau:

. Bộ Ngoại giao.

. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

. Bộ Công nghiệp.

. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

. Bộ Thương mại.

. Bộ Văn hóa - Thông tin.

. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ nội dung cụ thể của từng khóa họp ủy ban Liên Chính phủ Chủ tịch Phân ban được phép chỉ định số thành viên tham gia.

Điều 2. Chủ tịch và các thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/1998/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
DMCA.com Protection Status