Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 71-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 20/04/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 71-HĐBT NGÀY 20 - 4- 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUỐC PHÒNG VÀ ĐỘNG VIÊN NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN THUỘC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ nghị định số 165-CP ngày 23-4-1981 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức lập kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân thường xuyên sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược và tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác động viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Vụ các vấn đề về quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân (gọi tắt là Vụ 1) thuộc Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Vụ 1 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân thường xuyên sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược, và các vấn đề về quốc phòng. Cụ thể là:

- Đôn đốc các ngành, các địa phương lập các kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân như kế hoạch kinh tế năm đầu chiến tranh; kế hoạch động viên cho quân đội; kế hoạch phòng thủ nhân dân ở các ngành, các địa phương theo quy định của Hội đồng bộ trưởng; thẩm tra các kế hoạch ấy trước khi trình Hội đồng bộ trưởng.

- Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tổ chức kiểm tra về mức độ và khả năng thực hiện các kế hoạch động viên của các ngành và các địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân khi đất nước ở trong tình trạng khẩn trương hoặc có chiến tranh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Hội đồng bộ trưởng về kết hợp kinh tế với quốc phòng - quốc phòng với kinh tế và những công tác có liên quan đến quốc phòng.

- Hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức công tác bảo mật kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân.

Điều 2.- Vụ 1 có một vụ trưởng phụ trách, và có từ 1 đến 2 phó vụ trưởng giúp việc vụ trưởng.

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Vụ 1 do Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng quy định. Bộ quốc phòng có trách nhiệm cử cán bộ đến làm việc ở Vụ 1 theo chế độ biệt phái, căn cứ yêu cầu của Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status