Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 658/QĐ-BTS năm 2007 về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 658/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 28/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 658/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHÂN ĐẠO NGHỀ CÁ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-BTS ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản : Quyết định số 1145/QĐ-TCCBLĐ ngày 17/12/1996 v/v thành lập Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam, Quyết định số 507/QĐ-BTS ngày 28/8/1998 v/v cử thành viên tham gia Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam và Quyết định số 124/QĐ-BTS ngày 24/02/2004 v/v thay đổi, bổ sung cán bộ Hội đồng quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam;
Xét công văn số 217/CĐTSVN ngày 04/11/2006 của Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam, công văn số 169/QĐ-TSHL ngày 16/9/2007 của Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long v/v đề nghị kiện toàn và cử thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam;
Xét nhu cầu công tác;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội đồng Quản lý Quỹ) gồm các ông, bà sau đây :

1. Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, Chủ tịch Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Trần Văn Quỳnh, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên.         

6. Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên;

8. Ông Vũ Tuấn Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên;

9. Ông Nguyễn Huy viễn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long - Uỷ viên.

10. Ông Lê Công Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam - Uỷ viên;

11. Ông Lâm Hồng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hải sản Biển Đông - Uỷ viên;

12. Ông Bùi Văn Thưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam - Uỷ viên;

13. Ông Bùi Xuân Mạch, chuyên viên Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam, cán bộ chuyên trách Quỹ - Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ quản lý hoạt động của Quỹ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-BTS ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1145/QĐ-TCCBLĐ ngày 17/12/1996, Quyết định số 507/QĐ-BTS ngày 28/8/1998, Quyết định số 124/QĐ-BTS ngày 24/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, các Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ được ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
 Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 658/QĐ-BTS năm 2007 về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.924
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122