Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 615-BYT-QĐ năm 1964 về việc đổi tên các Ban khoa học kỹ thuật, các Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các cơ sở y tế địa phương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 615-BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 08/07/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 615-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÁC TIỂU BAN HAY TỔ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VÀ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ nghị định số 453-BYT-NĐ ngày 09-6-1959 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Bộ, các Ban Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại các cơ sở y tế địa phương;
Để tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Huấn luyện Bộ Y tế và Ban Y học,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Đổi tên Ban Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại các cơ sở y tế địa phương thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các cơ sở y tế địa phương.

Nhiệm vụ, tổ chức và thành phần Hội đồng Khoa học kỹ thuật được quy định do một văn bản kèm theo.

Điều 2. – Những điểm quy định về nhiệm vụ, tổ chức và thành phần Ban Khoa học kỹ thuật, Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại nghị định số 453-BYT-NĐ ngày 09-6-1959 nếu trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. – Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Huấn luyện Bộ Y tế và Ban Y học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ 

Phạm Ngọc Thạch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 615-BYT-QĐ năm 1964 về việc đổi tên các Ban khoa học kỹ thuật, các Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các cơ sở y tế địa phương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66