Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2001/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Cầu Giấy do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 61/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 27/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2001 

  

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QLDA QUẬN CẦU GIẤY 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Căn cứ Quyết định số 105/1999/QĐTTG ngày 02 tháng 12 năm 1999 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại các Ban QLDA theo tinh thần Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư và xây dựng.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức lại Ban QLDA quận Cầu Giấy như sau:

- Ban QLDA quận Cầu Giấy là đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc UBND quận, có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban:

Tổ chức thực hiện dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 52/CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ bao gồm:

- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố và UBND quận Cầu Giấy.

- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách.

- Giúp UBND quận tham gia thường trực Hội đồng giải phóng mặt bằng của các dự án được cấp có thẩm quyền giao trên địa bàn Quận Cầu Giấy.

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Trung ương và Thành phố thực hiện các dự án của Trung ương và Thành phố khi cấp có thẩm quyền giao trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Tổ chức bộ máy và định biên của Ban:

- Ban có Giám đốc, một phó Giám đốc, Kế toán và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

- Định biên công chức, viên chức tối đa là 08 (tám) người; khi có nhu cầu phát sinh thì sử dụng lao động hợp đồng, hưởng lương từ nguồn kinh phí của dự án.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc Ban QLDA quận Cầu Giấy thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2001/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Cầu Giấy do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159