Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 607-TTg năm 1995 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 607-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 27/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 607-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình. Hội đồng làm việc thường xuyên theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu, cho đến khi có quyết định chấm dứt hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng:

Thẩm định và tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định về các nội dung sau đây:

1- Đánh giá định kỳ hàng năm về mức độ an toàn của công trình thuỷ điện Hoà Bình và các biện pháp nhằm tăng cường sự an toàn của công trình do Bộ Năng lượng và Bộ Thuỷ lợi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch quan trắc, nghiên cứu khoa học về các hiện tượng lún, nứt, bồi lắng, vệ sinh môi trường và các sự cố khác xảy ra ở công trình thuỷ điện Hoà Bình của Tổng công ty Điện lực Việt Nam lập trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3- Xem xét các báo cáo đột xuất về tình trạng an toàn của đập và hồ thuỷ điện Hoà Bình kiến nghị kịp thời các biện pháp xử lý, khắc phục.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng khoa học Nhà nước gồm:

1- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đặng Hữu, Chủ tịch Hội đồng.

2- Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Thái Phụng Nê, Phó chủ tịch Hội đồng.

3- Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Mạnh Kiểm, Uỷ viên Hội đồng.

4- Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Phan Sĩ Kỳ, Uỷ viên Hội đồng.

5- Cục trưởng Cục giám định, Bộ Xây dựng, Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Hội đồng.

6- Nguyễn Đình Xuyên, Viện trưởng Viện Vật lý dịa cầu, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Uỷ viên Hội đồng.

7- Nguyễn Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học kỹ thuật, Bộ Thuỷ lợi, Uỷ viên Hội đồng.

8- Nguyễn Văn Quang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu triển khai, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng, Uỷ viên Hội đồng.

9- Trương Chí Tân, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên Hội đồng.

10- Phạm Vũ Dậu, Giám đốc Công ty Khảo sát thiết kế thuỷ lợi, Bộ Thuỷ lợi, Uỷ viên Hội đồng.

11- Nguyễn Viết Dần, Phó giám đốc Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

12- Nguyễn Xuân Đặng, Giáo sư, Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên Hội đồng.

13- Vũ Công Ngữ, Giáo sư, Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên Hội đồng.

14- Phạm Văn Tỵ, Tiến sĩ, Đại học Mỏ địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên Hội đồng.

15- Nguyễn Công Mẫn, Giáo sư, Đại học Thuỷ lợi, Bộ Thuỷ lợi, Uỷ viên Hội đồng.

16- Nguyễn Như Vinh, Chuyên viên Vụ Phát triển công nghệ và Môi trường, Thư ký thường trực Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Vụ phát triển công nghệ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Khi cần thiết, Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mời chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm của nước ngoài về công trình thuỷ điện để giúp nghiên cứu, thẩm định và kiến nghị các giải pháp an toàn cho đập và hồ Hoà Bình.

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng và các chi phí cho công tác quan trắc, nghiên cứu và xử lý an toàn về hồ và đập, được hạch toán vào giá thành vận hành của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng, Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 607-TTg

Hanoi, September 27, 1995

 

DECISION

TO ESTABLISH THE STATE SCIENCE COUNCIL ON THE SAFETY OF THE HOA BINH HYDRO-ELECTRIC POWER PLANT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To establish the State Science Council on the Safety of the Hoa Binh Hydro-Electric Power Plant. The Council shall meet regularly, and in irregular sessions when the need arises, until its operation is terminated by decision.

Article 2.- Tasks and powers of the Council:

To make appraisal and advise the Prime Minister in his consideration and decision over the following issues:

1. To make annual appraisal of the safety of the Hoa Binh Hydro-Electric Power Plant and of the measures for its strengthening recommended to the Prime Minister by the Ministry of Energy and the Ministry of Water Resources.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 607-TTg năm 1995 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155