Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5358/QĐ-BCT năm 2010 thay đổi cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5358/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5358/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁN BỘ THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức đăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển ngành công nghiệp khai thác bôxit, sản xuất alumin;
Căn cứ công văn số 5756/UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thay đổi uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các ông có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên (Ban Chỉ đạo):

1. Ông Phạm Văn Đa - Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng thay ông Nguyễn Tri Diện - nguyên Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng đã được cử tham gia Ban Chỉ đạo tại Điều 1 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương.

2. Ông Thái Văn Cần - Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng thay ông Lâm Thiên Hoan - Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng đã được cử tham gia Ban Chỉ đạo tại Điều 1 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Các ông Phạm Văn Đa, Thái Văn Cần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 5455/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Tổ chức cán bộ, Tài chính và các ông Phạm Văn Đa, Thái Văn Cần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5358/QĐ-BCT năm 2010 thay đổi cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174