Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 529/2000/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 529/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 06/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 529/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 529/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993;
Căn cứ Pháp lệnh về đê điều ngày 09 tháng 11 năm 1989;
Căn cứ Nghị định số 168-HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, phòng, chống lụt, bão Trung ương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Đình Thịnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó Trưởng ban thường trực;

- Ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Phó Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Huy Hiệu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Phó Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản: Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Công Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn: Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Xuân Thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên;

- Ông Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Uỷ viên;

- Ông Lê Huy Côn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp: Uỷ viên;

- Ông Phạm Quang Tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Hồng Quân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Uỷ viên;

- Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Uỷ viên;

- Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế: Uỷ viên;

- Ông Hoàng Văn Huây, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Uỷ viên;

- Ông Đỗ Như Đính, Thứ trưởng Bộ Thương mại: Uỷ viên;

- Ông Phạm Ngọc Giai, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Bộ Công an: Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Huy Luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện: Uỷ viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: Uỷ viên;

- Ông Vũ Văn Hiến, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Ty Niên, Cục trưởng Cục phòng, chống lụt, bão và quản lý đê điều (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Uỷ viên thường trực.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ:

- Đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương lập và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão hàng năm;

- Ra lệnh điều động nhân lực, phương tiện... để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của ngành và địa phương;

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra;

- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, phổ biến các kinh nghiệm và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phòng, chống lụt, bão cho các địa phương và các ngành.

Điều 3. Việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban và các Uỷ viên do Trưởng ban phân công.

Hàng năm, nếu cần thay đổi các thành viên của Ban, giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để quyết định cụ thể.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 529/2000/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174