Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/QĐ-UB năm 1988 về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố được xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình có quy mô vốn đầu tư dưới một trăm triệu đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 49/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 10/05/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY NHIỆM CHO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐƯỢC XÉT DUYỆT LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ DƯỚI MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Thông báo số 678/UB ngày 14 tháng 4 năm 1976 của Ủy ban nhân dân Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm thời về một số khâu ban đầu trong công tác quản lý xây dựng cơ bản của thành phố ;
- Theo đề nghị của Ủy ban Kế hoạch thành phố (công văn số 179/UB-XDCB ngày 31 tháng 3 năm 1988),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Do Nhà nước điều chỉnh giá các loại vật tư chủ yếu và biến động giá cả nhân công trong những năm gần đây. Nay ủy nhiệm cho Ủy ban Kế hoạch thành phố xem xét và duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các công trình từ 100 (một trăm triệu đồng) trở xuống không phân biệt hình thức xây dựng.

Riêng đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo mở rộng trường lớp giáo dục cấp I, II, III, các trạm Y tế hộ sinh xã, các trung tâm dạy nghề của quận, huyện, cầu đường nông thôn, các trạm trại cây giống nông nghiệp cấp huyện v.v… Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban Kế hoạch xem xét các mặt cân đối và xét duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật các loại công trình trên có tổng số vốn đầu tư vượt mức quy định ở điều 1 này của từng quận, huyện.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các điều thành phố đã ban hành trước đây trái quyết định này.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/QĐ-UB năm 1988 về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố được xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình có quy mô vốn đầu tư dưới một trăm triệu đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184