Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 414-CT năm 1990 thành lập Tiểu ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế hành chính sự nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 414-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 30/11/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 414-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN CHỈ ĐẠO SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét yêu cầu kiện toàn tổ chức và biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Thành lập Tiểu ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế hành chính - sự nghiệp, giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

- Nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy hành chính Nhà nước, bộ máy sự nghiệp, các chính sách và phương án sắp xếp tổ chức và lao động trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp từ trung ương đến cơ sở, giải quyết các chính sách liên quan đến việc sắp xếp biên chế.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện các phương án sắp xếp tổ chức và biên chế của ngành và địa phương.

Điều 2.

- Đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng thay mặt Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban.

Thành phần Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế các cơ quan hành chính - sự nghiệp gồm có:

- Trưởng Tiểu ban: Đồng chí Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Bộ phận thường trực gồm có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban:

+ Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ là Phó Trưởng ban thường trực chuyên trách,

+ Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

+ Đồng chí Hiệu trưởng trương Hành chính Quốc gia.

+ Mời một đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng tham gia bộ phận thường trực.

- Các Uỷ viên:

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

Đồng chí Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Tiểu ban được tổ chức nhóm chuyên viên am hiểu về tổ chức và biên chế bộ máy hành chính sự nghiệp để giúp cho việc nghiên cứu trong thời gian Tiểu ban hoạt động.

Điều 3. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách các khối và lĩnh vực công tác có trách nhiệm cùng các đồng chí Bộ trưởng thuộc khối và các Ban tương ứng của Trung ương Đảng tổ chức việc nghiên cứu phương án của khối mình và cùng phối hợp với Tiểu ban trong việc chỉ đạo thực hiện phương án.

Điều 4. Tiểu ban chỉ đạo phải trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng các dự thảo văn bản và các phương án sắp xếp tổ chức và biên chế trong thời hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm 1991.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tiểu ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 414-CT năm 1990 thành lập Tiểu ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức và biên chế hành chính sự nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.958
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6