Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41-CT năm 1983 về hệ thống chi tiêu giao kế hoạch năm 1983 cho các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 41-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/02/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1983 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỆ THỐNG CHI TIÊU GIAO KẾ HOẠCH NĂM 1983 CHO CÁC BỘ, TỔNG CỤC, TỈNH, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Chấp hành Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đảng về việc thu gọn hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh giao cho các địa phương;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 143-CP ngày 13-5-1980 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thu gọn hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giao năm 1983 cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương như sau:

1. Chỉ tiêu điều động vật tư, hàng hóa và vận tải:

- Số lượng sản phẩm hàng hóa chủ yếu địa phương thu mua và giao nộp cho trung ương ; trong đó ghi rõ phần giao cho xuất khẩu; về lương thực, ghi rõ phần thu thuế nông nghiệp.

- Khối lượng vận tải hàng hóa địa phương phải vận chuyển cho trung ương.

- Số lượng vật tư, hàng hóa chủ yếu trung ương điều về cho địa phương ; trong đó, chia theo một số nhiệm vụ chủ yếu mà địa phương phải bảo đảm cho trung ương.

2. Chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng số vốn đầu tư, xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước dành cho địa phương , trong đó vốn xây lắp, vốn thiết bị .

- Danh mục công trình trọng điểm của địa phương có ghi rõ vốn đầu tư cho từng công trình và thời gian khởi công hoàn thành xây dựng.

3. Chỉ tiêu điều động lao động:

- Số lao động và nhân khẩu điều đi hoặc nhận đến để  xây dựng vùng kinh tế mới, theo hình thức tập trung của Nhà nước.

- Số lao động tuyển dụng cho các ngành ở trung ương ( kể cảxí nghiệp trung ương đóng tại địa phương ); số lao động kỹ thuật và cán bộ kỹ thuật và được đào tạo do trung ương phân cho địa phương (theo nhu cầu của địa phương).

4. Một số chỉ tiêu chủ yếu về đời sống:

- Tổng mức bán lẻ và số lượng một số mặt hàng chủ yếu và bán lẻ trên thị trường có tổ chức; trong đó số lượng hàng hóa để bán cung cấp cho công nhân, viên chức (không phân biệt cán bộ, công nhân, viên chức làm việc tại các cơ sở do trung ương quản lý hay do địa phương trực tiếp quản lý).

- Số học sinh phổ thông và bổ túc văn hoá tập trung có mặt đầu năm học, trong đó số tuyển mới.

- Tổng số giường bệnh của các cơ sở y tế điều trị, điều dưỡng và các việc nghiên cứu có giường bệnh.

5. Chỉ tiêu thu ngân sách địa phương:

- Tổng số thu của ngân sách địa phương (1)  , trong đó thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp.

- Tổng số chi ngân sách địa phương; trong đó quỹ lương của khu vực hành chính, sự nghiệp.

Điều 2.- Hệ thống chỉ tiêu này thay cho hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  giao kế hoạch cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương đã quy định trong Nghị định  143-CP ngày 13-5-1980 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 3.-  Về hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch năm 1983 cho các Bộ, Tổng cục về cơ bản vẫn theo như đã quy định trong Nghị định  143-CP ngày 13-5-1980 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 4.- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước khẩn trương nghiên cứu cải tiến toàn bộ hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch cho các ngành, các cấp theo yêu cầu đổi mới công tác kế hoạch hoá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ Việt Nam của Đảng, để trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành để áp dụng cho việc giao kế hoạch năm 1984-1985.

Điều 5.- Sửa đổi cách giao các chỉ tiêu cung ứng - kỹ thuật như sau: về nguyên tắc, giao trực tiếp cho các cơ quan quản lý sản xuất, xây dựng, vận tải v.v.... đồng thời  thông báo cho các cơ quan thu mua, chủ đầu tư, chủ hàng biết để làm căn cứ ký hợp đồng kinh tế và kiểm tra  việc thực hiện.

Việc cung ứng sẽ được tiến hành thông qua hệ thống cung ứng vật tư của Nhà nước.

Việc giao chỉ tiêu vật tư, hàng hóa cho các tỉnh, thành phố nay quy định như sau:

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giao trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương tổng số từng loại vật tư, hàng hóa được trung ương điều về cho địa phương , trong đó chia cụ thể cho một số nhiệm vụ chủ yếu về thu mua , điều động hành xuất khẩu, vận tải ... mà địa phương phải bảo đảm cho trung ương, căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước khi đã làm việc nhất trí với các ngành có liên quan ở trung ương.

Các địa phương có trách nhiệm sử dụng số vật tư, hàng hóa đó theo đúng các mục tiêu đã ghi trong kế hoạch và trong hợp đồng ký kết với các Bộ, Tổng cục. Các cơ quan cung ứng vật tư chỉ được cấp phát cho các địa phương tương ứng với khối lượng sản phẩm hàng hóa giao nộp cho trung ương, theo sự xác nhận của các ngành ở trung ương được phân công quản lý thu mua loại hàng hóa đó. Để bảo đảm kịp thời cho sản xuất, các cơ quan cung ứng vật tư căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa trung ương và địa phương  có thể ứng trước vật tư cho địa phương. Cuối kỳ kế hoạch, các địa phương có trách nhiệm quyết toán số vật tư đã đựơc ứng trước đó với trung ương.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1983 cho các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng  bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thực phẩm và đặc khu trực thuộc trung ương.

Điều 7.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ tướng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 
Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41-CT năm 1983 về hệ thống chi tiêu giao kế hoạch năm 1983 cho các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230