Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37-CP năm 1961 thành lập cơ quan xuất bản của Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 37-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/03/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN XUẤT BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và ông Chủ nhiệm văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 7 tháng 11 năm 1960,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nhà xuất bản Sự thật, từ nay trở đi là cơ quan xuất bản của Nhà nước trực thuộc Phủ Thủ tướng.

Điều 2: - Nhiệm vụ chung của Nhà xuất bản Sự thật là phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin, đường lối, chính sách của Đảng Lao động Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, góp phần giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Nhiệm vụ cụ thể của Nhà xuất bản Sự thật là:

a) Xuất bản những tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, những văn kiện của Đảng Lao động Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

b) Xuất bản những sách giới thiệu các Đảng cộng sản và Công nhân trên thế giới, những kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, những sách giới thiệu phong trào công nhân và nhân dân thế giới đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội và hoà bình thế giới; những sách vạch rõ bản chất thối nát và con đường diệt vong của chủ nghĩa đế quốc.

c) Xuất bản những sách phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, những sách giải thích đường lối, chính sách của Đảng Lao động Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, những sách chính trị thưởng thức.

d) Xuất bản những sách nghiên cứu về chính trị và khoa học xã hội đã được chọn lọc kỹ đúng với lập trường và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối, chính sách của Đảng lao động Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Điều 3: - Nhà xuất bản Sự thật là một đơn vị cơ sở trực tiếp với Bộ Nội vụ về mặt quản lý cán bộ, với Uỷ ban kế hoạch Nhà nước về mặt kế hoạch và với Bộ Tài chính về mặt tài chính.

Điều 4: - Nhà xuất bản Sự thật do một Giám đốc phụ trách và có một hoặc nhiều Phó Giám đốc giúp việc.

Điều 5: - Điều lệ tổ chức của Nhà xuất bản Sự thật do ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng quy định.

Điều 6: - Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và ông Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ  Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37-CP năm 1961 thành lập cơ quan xuất bản của Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40