Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 37/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đoàn Văn Thu
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 37/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Phòng Y tế quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”.

Điều 3. Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của huyện quyết định phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của huyện.

Điều 4. Giao Trưởng Phòng Nội vụ chủ động phối hợp với các Trưởng Phòng chuyên môn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế phù hợp với Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt.

Giao Trưởng Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai Quyết định, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất, kinh phí, trang bị phương tiện bố trí nơi làm việc... để Phòng Y tế mới thành lập ổn định hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

I. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

2. Phòng Nội vụ;

3. Thanh tra;

4. Phòng Tư pháp;

5. Phòng Kinh tế;

6. Phòng Quản lý Đô thị;

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

8. Phòng Giáo dục;

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

10. Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao;

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Phòng Y tế;

13. Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em;

14. Ban Tôn giáo.

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trung tâm Y tế;

2. Trung tâm Văn hóa;

3. Trung tâm Thể dục Thể thao;

4. Trung tâm Dạy nghề;

5. Trung tâm Dịch vụ Hành chính Nhà đất;

6. Ban Quản lý rừng phòng hộ;

7. Ban Quản lý Khu Du lịch 30/4;

8. Ban Quản lý Dự án khu vực Đầu tư - Xây dựng;

9. Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng;

10. Đội Quản lý Trật tự Đô thị;

11. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất;

12. Hội Chữ thập đỏ;

13. Hội Nghề cá;

14. Hội Luật gia.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85