Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2007/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG UỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐAN MẠCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ công hàm số 33/07/TGJ ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch thông báo chấp thuận của Chính phủ Đan Mạch về việc thành lập “Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch";
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch, gọi tắt là "Uỷ ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Đan Mạch" với thành phần như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thành viên thường trực của Phân ban gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Thuỷ sản, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính.

- Thư ký Phân ban: Một cán bộ cấp Vụ hoặc tương đương của Văn phòng Chính phủ.

Tùy theo nội dung từng phiên họp của Uỷ ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam-Đan Mạch, Chủ tịch Phân ban có thể mời đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia.

Điều 2. Phân ban được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Phân Ban được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên thường trực của Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức việc hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học-kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao,
 Thương mại, Tài chính, Thuỷ sản, Khoa học
 và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH,
 TCCB, Công báo, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2007/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6