Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33A-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 33a-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 14/02/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33a-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂY SƠN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trường ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

Huyện Tây Sơn.

1. Chia xã Bình An thành ba xã lấy tên là xã Tây An, xã Tây Bình và xã Tây Vinh.

a) Xã Tây An có 1.083 hécta đất với 4.756 nhân khẩu. Địa giới xã Tây An ở phía đông giáp huyện An Nhơn; phía tây giáp các xã Bình Hoà và Bình Thuận; phía nam giáp các xã Tây Bình và Tây Vinh; phía bắc giáp xã Bình Thuận.

b) Xã Tây Bình có 619 hécta đất với 6.352 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Bình ở phía đông giáp xã Tân Vĩnh; phía tây giáp xã Bình Hoà; phía nam giáp sông Kôn, phía bắc giáp xã Tây An.

c) Xã Tây Vinh có 611 hécta đất với 6.569 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Vinh ở phía đông giáp huyện An Nhơn; phía tây giáp xã Tây Bình; phía nam giáp sông Kôn; phía bắc giáp xã Tây An.

2. Chia xã Bình Phú Khánh thành hai xã lấy tên là xã Tây Xuân và xã Tây Phú.

a) Xã Tây Xuân có 2.720 hécta đất với 6.268 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Xuân ở phía đông giáp xã Bình Nghi; phía tây giáp xã Tây Phú; phía nam giáp huyện Vân Canh; phía bắc giáp sông Kôn.

b) Xã Tây Phú có 3.642 hécta đất với 8.634 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Phú ở phía đông giáp xã Tây Xuân; phía tây giáp xã Vĩnh An; phía nam giáp huyện Vân Canh; phía bắc giáp xã Bình Tường và thị trấn Phú Phong.

3. Chia xã Bình Giang thành hai xã lấy tên là xã Tây Thuận và xã Tây Giang.

a) Xã Tây Thuận có 5.129 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Thuận ở phía đông và phía nam giáp xã Tây Giang; phía tây giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh.

b) Xã Tây Giang có 8.358 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Giang ở phía đông giáp các xã Bình Thành và Bình Tường ; phía tây giáp xã Tây Thuận; phía nam giáp các xã Bình Tường và Vĩnh An; phía bắc giáp xã Bình Tân.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33A-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208