Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 339-TTg năm 1996 về việc thành lập uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 339-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 339-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét yêu cầu tăng cường công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ dạo công tác phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp báo cáo và kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân để đề xuất các chủ trương, chính sách có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Tổ chức sự phối hợp của các cơ quan, địa phương và tổ chức nhân dân có liên quan để thực hiện các chủ trương, chính sách về các tổ chức phi chính phủ.

3. Thực hiện việc xét cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi các loại Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy chế hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Thủ tướng về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Điều 3. Thành phần của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ:

1. Chủ nhiệm Uỷ ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Các Uỷ viên:

- Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- Phó trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

- Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

3. Thư ký Uỷ ban: Một cán bộ cấp vụ của Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ nước ngoài là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ trong nước là Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 5. Lề lối làm việc của Uỷ ban và phân công trách nhiệm cụ thể các Uỷ viên Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.

Điều 6. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có con dấu riêng.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 214/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 07 năm 1993 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác về các tổ chức phi chính phủ.

Điều 8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo cơ quan Trung ương các tổ chức nhân dân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 339-TTg

Hanoi May 24, 1996

 

DECISION

ON ESTABLISHING THE WORKING COMMISSION ON NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to strengthen the management of domestic and foreign non-governmental organizations,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Working Commission on non-governmental organizations to assist the Prime Minister in directing the management of non-governmental organizations of Vietnam and foreign non-governmental organizations operating in Vietnam.

Article 2.- The Working Commission on non-governmental organizations has the following main tasks:

1. To compile reports and sum up the suggestions from the Ministries, branches, localities and mass organizations so as to propose policies regarding the non-governmental organizations of Vietnam and foreign non-governmental organizations operating in Vietnam.

2. To coordinate the work of concerned agencies, localities and mass organizations in implementing the policies on non-governmental organizations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 339-TTg năm 1996 về việc thành lập uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.814
DMCA.com Protection Status