Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 337-VH/QĐ năm 1961 về việc thành lập các ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 337-VH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Hoàng Minh Giám
Ngày ban hành: 26/07/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 337-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC BAN XÉT DUYỆT VỀ NHUẬN BÚT CỦA TỪNG NGÀNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Xét đề nghị của các Hội văn học, nghệ thuật;
Xét đề nghị của các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương cũng như ở địa phương sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật;
Sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn và ủy nhiệm cho Bộ Văn hóa thành lập các ban xét duyệt về chế độ nhuận bút của các ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở trung ương cũng như ở địa phương (thông qua Hội nghị ngày 15 tháng 12 năm 1960 của Thường vụ Hội đồng Chính phủ);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập các ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở trung ương cụ thể như dưới đây:

- Ban xét duyệt về nhuận bút sách.

- Ban xét duyệt về nhuận bút xiếc và kịch bản sân khấu.

- Ban xét duyệt về nhuận bút nhạc và múa của ngành sân khấu.

- Ban xét duyệt về nhuận bút của ngành điện ảnh.

- Ban xét duyệt về nhuận bút của ngành hội họa, điêu khắc, mỹ nghệ.

- Ban xét duyệt về nhuận bút của ngành nhiếp ảnh.

- Ban xét duyệt về nhuận bút của ngành báo chí.

- Ban xét duyệt về nhuận bút của ngành phát thanh, riêng ngành âm nhạc sẽ cử đại biểu tham gia vào các ban xét duyệt về nhuận bút nói trên, vì những tác phẩm âm nhạc thường được phổ biến bằng nhiều hình thức trong các ngành đó.

Các ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật nói trên sẽ do ông Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các ngành ấy trực tiếp làm trưởng ban và có đại biểu của các hội văn học, nghệ thuật trực tiếp tham gia vào các ban đó.

Các ông trưởng ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật nói trên sẽ là những thành viên của ban xét duyệt nhuận bút của các ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở trung ương. Ban này sẽ do ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa trực tiếp làm trưởng ban,ông Vụ trưởng hoặc Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ làm phó ban và một cán bộ phụ trách về chế độ nhuận bút làm thường trực.

Điều 2. – Thành lập một ban xét duyệt về nhuận bút, của các ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở địa phương sẽ do ông Chánh, phó giám đốc hoặc Trưởng, phó Ty Văn hóa địa phương trực tiếp làm trưởng ban. Ban này có trách nhiệm chung đối với tất cả các ngành như: sách, sân khấu, múa, xiếc, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, mỹ nghệ, nhiếp ảnh, báo chí, thuộc địa phương mình trực tiếp phụ trách quản lý.

Điều 3. Các ông trưởng ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn hoc, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở trung ương và các ông trưởng ban xét duyệt về nhuận bút của các ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở địa phương có trách nhiệm đứng ra thành lập ban xét duyệt về nhuận bút như điều 1 và điều 2 đã quy định ở trên.

Điều 4. - Nhiệm vụ chính của các ban xét duyệt nhuận bút của các ngành văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở trung ương cũng như ở địa phương như sau:

1. Giúp cho các cơ quan của Nhà nước và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc ở trung ương cũng như ở địa phương, định giá trị tác phẩm được đúng mức để có tác dụng khuyến khích nâng cao chất lượng tác phẩm và phổ biến tác phẩm được rộng rãi, kịp thời.

2. Theo dõi việc thực hiện chế độ nhuận bút để: một mặt bảo đảm sự thực hiện chế độ nhuận bút được tốt; mặt khác đảm bảo quyền lợi chính đáng của tác giả.

3. Bảo đảm quan hệ tốt giữa tác giả và bên sử dụng tác phẩm, giúp cho các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc ở trung ương cũng như ở địa phương giải quyết những trường hợp bất đồng ý kiến giữa tác giả và bên sử dụng tác phẩm.

Điều 5. - Bộ ủy nhiệm cho ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ thay mặt Bộ hướng dẫn và giúp đỡ việc thành lập các ban xét duyệt ở trung ương cũng như ở địa phương như các điều đã quy định ở trên.

Điều 6. - Quyết định này bắt đầu thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục điện ảnh, Cục trưởng Cục xuất bản, Vụ trưởng Vụ nghệ thuật, Giám đốc Sở báo chí trung ương, Giám đốc đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Chủ nhiệm phân xã nhiếp ảnh trung ương, các Hội văn hóa, nghệ thuật, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, các Sở, Ty Văn hóa căn cứ vào Quyết định này thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 

Hoàng Minh Giám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 337-VH/QĐ năm 1961 về việc thành lập các ban xét duyệt về nhuận bút của từng ngành văn học, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197