Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 333-CT năm 1990 về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ do Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 333-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 13/09/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 333-CT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CÁC NGHỆ SĨ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ nghị định số 252-CP ngày 12 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ quy định các danh hiệu nghệ sĩ;
Theo đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và du lịch
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ quy định trong điều 2 của quyết định số 118-CT ngày 11 tháng 5 năm 1982.

Điều 2. Thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ này gồm:

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG:

1. Chủ tịch, đồng chí Trần Hoàn, nhạc sĩ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

2. Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Đình Quang, giáo sư tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

3. Đồng chí Chính Yên, Đại tá, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam .

4. Đồng chí Nguyên Ngọc Phương, nghệ sĩ ưu tú, Cục trưởng Cục sân khấu.

II UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG:

Âm nhạc.

5. Đồng chí Ca Lê Thuần, Tổng Thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam.

6. Đồng chí Nguyên Trung Kiên, nghệ sĩ ưu tú, Cục trưởng Cục âm nhạc và múa.

7. Đồng chí Lương Ngọc Trác, nhạc sĩ, đại tá.

Sân khấu.

8. Đồng chí Lương Ngọc Đức, nghệ sĩ nhân dân, Tổng thư ký Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

9. Đồng chí Võ Sĩ Thừa, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ tuồng.

10. Đồng chí Mạnh Linh, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ kịch nói.

Điện ảnh.

11. Đồng chí Đặng Nhật Minh, Tổng thư ký Hội điện ảnh Việt Nam.

12. Đồng chí Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ điện ảnh.

13. Đồng chí Bùi Đình Hạc, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn điện ảnh.

14. Đồng chí Hồng Sến, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn điện ảnh.

Múa.

15. Đồng chí Phùng Thị Nhạn, Tổng thứ ký Hội múa Việt Nam.

16. Đồng chí Thái Ly, nghệ sĩ nhân dân, biên đạo múa.

Đài tiếng nói Việt Nam.

17. Đồng chí Phan Quang, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

Đài truyền hình Việt Nam.

18. Đồng chí Phạm Khắc Lãm, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và du lịch, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các đồng chí có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 333-CT năm 1990 về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ do Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160