Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 333-CT năm 1982 về việc giao nhiệm vụ cho một số Viện nghiên cứu đào tạo cán bộ trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 333-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 14/12/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 333-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 333-CT NGÀY 14 - 12 - 1982 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CHO MỘT SỐ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRÊN ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 về việc đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước;
Căn cứ đề nghị của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Viện khoa học Việt Nam, Bộ Lâm nghiệp và Tổng cục khí tượng thuỷ văn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao nhiệm vụ cho các viện nghiên cứu sau đây đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước:

1. Viện cơ học và Viện kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Khoa học Việt Nam .

2. Viện khí tượng thuỷ văn thuộc Tổng cục khí tượng thuỷ văn.

3. Viện lâm nghiệp thuộc Bộ Lâm nghiệp.

Điều 2.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thoả thuận với các Bộ, Tổng cục có cơ sở đào tạo trên đại học quy định các chuyên ngành đào tạo và số lượng nghiên cứu sinh cần đào tạo hàng năm tại mỗi viện nghiên cứu và báo cáo lên Hội đồng bộ trưởng.

Điều 3.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các Bộ và Tổng cục chủ quản các viện nghiên cứu nói trên có trách nhiệm giúp các viện nghiên cứu giải quyết tốt các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạo trên đại học.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ Lao động, bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam , tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thuỷ văn và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 333-CT năm 1982 về việc giao nhiệm vụ cho một số Viện nghiên cứu đào tạo cán bộ trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status