Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 318-CT năm 1986 về thành phần và nhiệm vụ của hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Số hiệu: 318-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 20/12/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 318-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THANH LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG Ở CÁC CẢNG BIỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành phần Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển được quy định như sau:

Chủ tịch: Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các uỷ viên:

- Một Thứ trưởng Bộ Vật tư,

- Một Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

- Vụ trưởng Vụ Kho vận Bộ Ngoại thương,

- Vụ trưởng Vụ Vật tư Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

- Một Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố có cảng biển,

- Giám đốc cảng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển có nhiệm vụ:

1. Kiểm kê, phân loại, đánh giá về mặt giá trị sử dụng và giá trị các vật tư tồn đọng ở các cảng.

2. Căn cứ vào thực trạng và tính năng của từng loại vật tư tồn đọng ở các cảng biển, lập dự án phân phối cho các đơn vị sử dụng trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

3. Phân phối vật tư tồn đọng cho các cơ quan theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 214-CT ngày 27-8-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Vật tư, Giao thông vận tải, Ngoại thương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cảng biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 318-CT năm 1986 về thành phần và nhiệm vụ của hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250