Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 318-CP năm 1980 về việc thành lập Tiểu ban nghiên cứu sử dụng lực lượng lao động và xác định quỹ tiền lương trong khu vực Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 02/10/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 318-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 318-CP NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 11 tháng 9 năm 1980.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Thành lập Tiểu ban nghiên cứu sử dụng lực lượng lao động và xác định quỹ tiền lương trong khu vực Nhà nước.

Thành phần của Tiểu ban này gồm các đồng chí:

- Phó Thủ tướng Nguyễn Lam, Trưởng tiểu ban,

- Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởng Bộ Lao động,

- Trần Dương, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước,

- Đào Thiện Thi, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- Đoàn Trọng Truyến, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế,

- Chế Viết Tấn, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

- Trịnh Nguyên, Phó trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ,

- Vũ Định, Uỷ viên Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam.

Điều 2 - Nhiệm vụ của Tiểu ban (nói ở Điều 1) là:

a) Nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ quyết định:

- Chủ trương và chính sách sử dụng lực lượng lao động trong khu vực Nhà nước; trước mắt đề ra biện pháp giải quyết một cách khẩn trương số lao động dôi ra và bố trí công việc cho số học sinh đã tốt nghiệp ở các trường đào tạo;

- Các nguyên tắc và chế độ quản lý quỹ tiền lương trên cơ sở xác định chỉ tiêu năng suất lao động hợp lý;

- Bước đầu xây dựng định mức quỹ tiền lương cho các loại cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp.

b) Được Chính phủ uỷ nhiệm giúp các cơ quan của Đảng, các đoàn thể nhân dân xác định quỹ tiền lương hợp lý của các tổ chức này.

Những vấn đề nói trên cần được trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt trong quý IV năm 1980.

Điều 3 - Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan Kế hoạch Nhà nước, Lao động, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, Ban tổ chức của Chính phủ và các đồng chí thành viên của Tiểu ban (đã ghi ở Điều 1); các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiện thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 318-CP năm 1980 về việc thành lập Tiểu ban nghiên cứu sử dụng lực lượng lao động và xác định quỹ tiền lương trong khu vực Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status