Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2990/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2990/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2990/QĐ-BNN-KHCN  

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý Đề tài, Dự án Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y giai đoạn 2006 - 2010 gồm các ông/bà có tên trong 02 danh sách kèm.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả nghiên cứu trên cơ sở Thuyết minh đề tài đã phê duyệt và Hội đồng đã ký kết, tổng hợp báo cáo kết quả trình Bộ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH SỐ 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Kèm theo Quyết định số 2990/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Lĩnh vực: Chăn nuôi

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1.

PGS.TS Hoàng Kim Giao

Cục Chăn nuôi

Chủ tịch

2.

GS.TS Vũ Duy Giảng

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Phó Chủ tịch

3.

TS. Lê Văn Bầm

Vụ KHCN&MT

Ủy viên

4.

GS.TS. Lê Viết Ly

Hội Chăn nuôi

Ủy viên

5.

TS. Phùng Quốc Quảng

Trung tâm KN-KN quốc gia

Ủy viên

6.

TS. Lê Minh Sắt

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

7.

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

8.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên

9.

ThS. Nguyễn Viết Hải

Vụ KHCN&MT

Ủy viên, Thư ký

 

DANH SÁCH SỐ 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Kèm theo Quyết định số 2990/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Lĩnh vực: Thú y

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1.

GS.TS Hồ Đình Chúc

Hội Thú y

Chủ tịch

2.

TS. Hoàng Văn Năm

Cục Thú y

Phó Chủ tịch

3.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nam

ĐHNN Hà Nội

Ủy viên

4.

TS. Lê Văn Bầm

Vụ KHCN&MT

Ủy viên

5.

TS. Trần Xuân Hạnh

Công ty TNHH 1 thành viên thuốc thú y

Ủy viên

6.

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Hội Thú y

Ủy viên

7.

PGS.TS. Hoàng Đạo Phấn

Hội Thú y

Ủy viên

8.

PGS.TS. Tô Long Thành

Cục Thú y

Ủy viên

9.

TS. Nguyễn Văn Lý

Vụ KHCN&MT

Ủy viên, Thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2990/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146