Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280-CT năm 1991 về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 280-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 19/08/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 280-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SỸ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 97-HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1960 về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ đã được quy định tại Quyết định số 133-CT ngày 13 tháng 9 năm 1990.

Điều 2. Thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ gồm:

I- THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG:

1. Chủ tịch: Đồng chí Trần Hoàn, nhạc sĩ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

2. Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Đình Quang, giáo sư, tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

3. Đồng chí Đinh Xuân Dũng, thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, nghệ sĩ ưu tú, Cục trưởng Cục Nghệ thuật sân khấu, Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

II- UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG:

Âm nhạc:

5. Đồng chí Ca Lê Thuần, Tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam.

6. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, nghệ sĩ ưu tú, Cục trưởng Cục Âm nhạc và múa, Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

7. Đồng chí Huy Thục, nhạc sĩ.

Sân khấu:

8. Đồng chí Dương Ngọc Đức, nghệ sĩ nhân dân, Tổng thư ký Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

9. Đồng chí Võ Sĩ Thừa, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ tuồng.

10. Đồng chí Nguyễn Đình Nghi, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn kịch nói.

Điện ảnh:

11. Đồng chí Đặng Nhật Minh, Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam.

12. Đồng chí Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ điện ảnh.

13. Đồng chí Bùi Đình Hạc, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn điện ảnh.

14. Đồng chí Hồng Sến, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn điện ảnh.

Múa:

15. Đồng chí Phùng Thị Nhạn, Tổng thư ký Hội múa Việt Nam.

16. Đồng chí Thái Ly, nghệ sĩ nhân dân, biên đạo múa.

17. Đồng chí Chu Thuý Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân, biên đạo múa.

Đài tiếng nói Việt Nam:

18. Đồng chí Phan Quang, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

Đài truyền hình Việt Nam:

19. Đồng chí Phạm Khắc Lãm, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các đồng chí có tên tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bãi bỏ các Quyết định số 118-CT ngày 11-5-1982 và số 333-CT ngày 13 tháng 9 năm 1990.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280-CT năm 1991 về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185